Pasientkurs

Det sitter i hodet - Lærings og mestringskurs hjernesvulst

Kurs for deg med gliom grad 2-3 og dine pårørende

Passert
23.
mai
2024
2 dager
  1. 23. mai 2024, 10:00 - 15:00
  2. 24. mai 2024, 10:00 - 14:45
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 23. mai 2024, 10:00 - 15:00
  2. 24. mai 2024, 10:00 - 14:45

Arrangør

 

Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring.

 

Egenandel

Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 386,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Pårørende betaler ikke egenandel.

Målet med kurset

Få økt kunnskap gjennom undervisning fra fagpersonell

Bli kjent med andre i samme situasjon

Oppdage nye muligheter

 

Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og  erfarne brukere

(pasient/pårørende) deler sin erfaringskunnskap.

Det legges opp til gruppesamtaler

og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverks-bygging  

 

Program

 

Kontakt