Pasientkurs

Prostatakreft, lærings - og mestringskurs

Et lærings- og mestringskurs for pasienter prostatakreft og deres pårørende. Kurset er forberedende til strålebehandling.

5.
desember
2023
2 dager
  1. 05. des. 2023, 10:00 - 15:30
  2. 06. des. 2023, 10:00 - 15:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 05. des. 2023, 10:00 - 15:30
  2. 06. des. 2023, 10:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Hvor

Ullernchausseen 70
0379 Oslo
Vardesenteret, Radiumhospitalet

Påmelding

Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring

 

Om kurset

Kurset utvikles i samarbeid med og anbefales av avdelingens leger og sykepleiere. Hensikten med kurset er å få økt kunnskap og mestring knyttet til sykdom, behandling og veien videre. Dette kan gi deg større mulighet til å takle utfordringer og forbedre eget liv og helse. Du vil i løpet av kurset få undervisning av spesialisert fagpersonell og det vil være muligheter for spørsmål underveis. Du får også mulighet til å utveksle erfaringer med andre i samme eller lignende situasjon.

Det blir servert enkel lunsj begge dager.

Praktisk info

Egenandel: Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 386,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Pårørende betaler ikke egenandel.

Reise og opphold: Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 328,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 655,- for overnatting + kr 253,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2023).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser , tlf. 915 05515 i forkant av kurset.

Kursmateriell

Mestring.pdf

  
 


 


Kontakt