Pasientkurs

Øre- nese- halskreft, lærings - og mestringskurs

Veien videre for deg som er behandlet for ØNH kreft og for dine pårørende.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kurset er et samarbeid mellom: Enhet for læring og mestring, Seksjon for psykososial onkologi, mestring og rehabilitering, Kreftklinikken, OUS Avdeling for kreftbehandling og Stråleterapienheten, Radiumhospitalet ØNH-avdelingen, Rikshospitalet.

Hvor

Radiumhospitalet, Vardesenteret
Ullernchausseen 70
0379 Oslo

Påmelding

Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring.

Om kurset

Erfaring viser at mange pasienter behandlet for øre, nese, halskreft kan slite med ettervirkninger etter avsluttet behandling. Hensikten med kurset er at du skal få økt kunnskap og forståelse for din situasjon. Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke, gjøre gode valg og mestre situasjonen. Det legges opp til dialog og utveksling av erfaringer. Kurset er anbefalt av avdelingens leger og sykepleiere.

Program

  • Erfaringer fra tidligere pasient og informasjon om Munn og halskreftforeningen     
  •  Behandling og ettervirkninger etter hode og halskreft
  • Ernæring og ernæringsvansker
  •  Opptrening av stemme, talevansker og svelgvansker ved logoped  
  •  Munnpleie og tørre slimhinner, ved tannpleier
  • Hvordan leve best mulig etter avsluttet behandling
  • Betydning av fysisk aktivitet og trening
  • Veien videre hva finnes av tilbud
  • Endret kroppsbilde og seksuell helse 

  • Erfaringsutveksling i gruppe

Praktisk informasjon

Kurset er for pasienter og pårørende. Kurset går over 2 dag. Det blir servert enkel lunsj. Gi beskjed om eventuelle matallergier.

Egenandel (gjelder kun for pasient)

Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 386,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Pårørende betaler ikke egenandel.

Reise- og oppholdsutgifter

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 328,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 655,- for overnatting + kr 253,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2023).


NB! Ta kontakt med Pasientreiser , tlf. 915 05515 i forkant av kurset.

Overnatting

Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må dere ordne dette selv. Det er mulig å bo på pasienthotellet på Radiumhospitalet, Hotell Montebello. Etter kurset er det mulig å spise middag på hotellet, om du ønsker det bestill på tlf. 23 25 24 00. Middagen betales av kursdeltager.

For mer informasjon om vårt pasienthotell: Hotell Montebello 

Brosjyre

ØNH Veien videre, invitasjon høst 2023 (PDF).

Foredrag

Bivirkninger etter strålebehandling av hode- halskreft.pdf

Munnpleie.pdf

Veien videre. Ulike tilbud.pdf

Brukerinnlegg.pdf

Hvordan leve best mulig etter avsluttet behandling.pptx.pdf

ØNH_13.11.pdf

relasjoner og kommunikasjon. Marit 14.11.23.pdf

 

 

 

Kontakt