Pasientkurs

Livet etter kreften

Digitalt livsmestringskurs for unge kreftrammede mellom 18 og 35 år Et lærings- og mestringskurs

27.
februar
2024
5 dager
 1. 27. feb. 2024, 11:00 - 14:30
 2. 05. mar. 2024, 11:00 - 14:30
 3. 12. mar. 2024, 11:00 - 14:30
 4. 19. mar. 2024, 11:00 - 14:30
 5. 02. apr. 2024, 11:00 - 14:30
Påmelding

Tid og sted

Når

 1. 27. feb. 2024, 11:00 - 14:30
 2. 05. mar. 2024, 11:00 - 14:30
 3. 12. mar. 2024, 11:00 - 14:30
 4. 19. mar. 2024, 11:00 - 14:30
 5. 02. apr. 2024, 11:00 - 14:30

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kurset er et samarbeid mellom Enhet for læring og mestring på Radiumhospitalet, OUS og pasientorganisasjonen Ung Kreft

Hvor

Kurset er digitalt

Påmelding

Frist for påmelding: 06. feb. 2024
lmskkt@ous-hf.no

Du trenger henvisning fra lege dersom du ikke går til kontroller ved Radiumhospitalet (må være under 6 måneder siden kontroll/behandling ved kursstart)

 Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring.

Om Kurset

Livet etter kreft i ung alder kan være veldig utfordrende. Mange føler seg usikre og alene. Flere forteller at de ikke var forberedt på seneffekter, og at de trenger kunnskap om hvordan de kan leve best mulig. På dette digitale mestringskurset lærer du hvordan du håndterer tanker, følelser og praktiske problemer som dukker opp etter kreftbehan­dlingen. Et tverrfaglig team bidrar med fagkunnskap, og tidligere unge kreftpasienter deler sine erfaringer. 

Kursinnhold

 •  Hva er spesielt med å få kreft i ung alder
 •  Seneffekter og fatigue
 •  2 brukere, som selv har hatt kreft forteller sine historier
 •  Rettigheter ved studier og arbeid
 •  Endre negative tankemønstre
 •  Stressmestring
 •  Fysisk aktivitet og trening
 •  God ernæring
 •  Identitet, kropp og seksualitet
 •  Pårørende og relasjoner
 •  Veien videre, aktuelle tilbud

  Mellom kursdag 1 og 2 arrangerer pasientorganisasjonen Ung Kreft en sosial, digital samling slik at deltakerne kan bli bedre kjent.

  Du får mulighet til å utveksle erfaringer med andre i samme eller lignende situasjon. Og du vil få verktøy som du selv kan jobbe med underveis i kurset og etterpå. 

  Det kan komme endringer i programmet. Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres digitalt på Norsk Helsenett via Join, som er godkjent av Helse Sør-Øst med tanke på personvern. Deltagelse er enkelt, forklaring kommer via brev, og det er telefonsupport ved behov før og under kurset.

Egenandel

Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 375,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Pårørende betaler ikke egenandel.

Reise – og oppholdsutgifter 

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 328,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 655,- for overnatting + kr 253,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2023).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser , tlf. 915 05515 i forkant av kurset.

 

Kursmateriell

Kontakt