Pasientkurs

Fatigue, lærings- og mestringskurs

Fatigue etter avsluttet kreftbehandling, hva er det og hvordan mestre det? For deg som har avsluttet behandling og for dine pårørende

22.
november
2023
2 dager
  1. 22. nov. 2023, 10:00 - 14:30
  2. 23. nov. 2023, 10:00 - 14:30
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 22. nov. 2023, 10:00 - 14:30
  2. 23. nov. 2023, 10:00 - 14:30

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Enhet for læring og mestring, Seksjon for psykososial onkologi, mestring og rehabilitering, Kreftklinikken, OUS Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Kreftklinikken, OUS En brukerrepresentant som lever med fatigue

Hvor

Villa Ekebakken, Montebelloveien 11 Radiumhospitalet

Påmelding

Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring.

Om kurset

Studier viser at fatigue/ økt trettbarhet er noe av det som plager pasienter mest etter kreftbehandling. Dette er et lærings- og mestringskurs der hensikten er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, slik at du kan mestre din situasjon så bra som mulig.  Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke i egen situasjon og gjøre gode valg for deg. Kurset anbefales av leger, sykepleiere, fysioterapeuter, samt andre faggrupper.

Kursinnhold

  • Leve med fatigue. Erfaringer fra erfaren bruker/tidligere pasient
  • Undervisning om hva fatigue er og forskningsresultater
  • Bruk av kognitive teknikker for å mestre livet med fatigue
  • Stressmestring og avspenning
  • Fysisk aktivitet ved fatigue
  • Tid til erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne

Med forbehold om endringer i programmet.
 

 

Praktisk informasjon 

Egenandel

Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 386,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Pårørende betaler ikke egenandel.

Reise- oppholdsutgifter ved fysiske kurs

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter.

Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 328,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 655,- for overnatting + kr 253,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2023).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser, tlf 915 05515 i forkant av kurset (www.pasientreiser.no)

Overnatting 

Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må dere ordne dette selv. Det er mulig å bo på sykehotellet i samme bygg. Pasienthotellet på Radiumhospitalet, tlf. 23252400
Etter kurset er det mulig å spise middag på hotellet, i samme bygg, om du ønsker det, bestill på tlf. 23 25 24 00. Middagen betales av kursdeltager.

Del vil bli servert enkel lunsj på kurset. Gi beskjed ved allergier etc

mestring Fatique 22. og 23 november.pdf

Øyunn Granerud, brukerinnlegg.pdf

Kognitive metoder for å mestre livet med fatique.pdf

Stressmestring og avspenning.pdf

Stein Kvaløy Fatigue etter kreft 22.11.23.pdf

 

 

 

Kontakt