Enhet for psykososial onkologi

Enhet for psykososial onkologi tilbyr psykososial oppfølging til polikliniske og inneliggende kreftpasienter tilknyttet Radiumhospitalet og Kreftsenteret ved Ullevål. Sosionomtjenesten tilbys også til gastrokirurgisk avdeling på Ullevål. Enhetens fagpersonale er tverrfaglig sammensatt av psykiater, psykolog, psykiatrisk sykepleier, sosionom, sexologisk rådgiver og fritidsleder.

Alvorlig og langvarig sykdom kan medføre krisereaksjoner, store påkjenninger og betydelige forandringer i livet. Noen vil oppleve at dette fører til redusert psykisk helse, og det kan føre til utvikling av angst, depresjon eller annen psykiatrisk tilstand/reaksjon. 
 
Sykdom og behandling kan meføre praktiske utfordringer knyttet til arbeidsliv, økonomi og bolig, og det kan være behov for bistand til å finne ut av rettigheter og støtteapparat. Familieforhold, samliv og seksualitet påvirkes.

Vi har tilbud om

  • Psykoonkologisk utredning og behandling (psykiater, psykolog, psykiatrisk sykepleier): Utredning og behandling av psykiatriske reaksjoner og lidelser hos pasienter som er underoppfølging for kreftsykdom

Sexologisk rådgiving

  • Sexologisk rådgiving etter kreftbehandling

Psykososial oppfølging/støtte ved sosionom

 
Hjelp til å mestre og styrke kontroll over egen livssituasjon, hjelp til å finne frem i forhold til regelverk og støtteapparat knyttet til sykdommen
 
 

Henvisning

Pasienter som skal ha utredning, oppfølging eller behandling hos oss må henvises fra lege. Det må gå klart frem av henvisningen hvilken problemstilling pasienten henvises for.

Kontakt

Telefon

Telefontid mandag - fredag 08:00-11:45, 12:15-15:00

Henvisningsadressen

Onkologi, Enhet for psykososial onkologi
Oslo universitetssykehus HF
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ullevål: Kreftsenteret, bygg 11

Radiumhospitalet:  Bygg F, 4.etasje, rom F 431 

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

En gate med biler og mennesker på den ved siden av en bygning

Ullevål sykehus Bygg 11

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Du kan benytte både buss, trikk og T-bane for å komme til Radiumhospitalet. 

Se ruter.no for rutetider.

Fra 31. oktober 2022

Flybuss Rute FB3A trafikkerer ruten Oslo lufthavn–Økern–Radiumhospitalet–Røa–Lommedalen/Bekkestua (stoppestedet heter Radiumhospitalet)

Se flybussen.no for rutetider og billettbestilling​

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.