Pasientkurs

Ditt liv, helse og mestring, under og etter kreftbehandling.

Et lærings- og mestringskurs for pasienter, uavhengig av diagnose.

30.
april
2024
5 dager
 1. 30. apr. 2024, 10:00 - 14:00
 2. 07. mai 2024, 10:00 - 14:00
 3. 14. mai 2024, 10:00 - 14:00
 4. 28. mai 2024, 10:00 - 14:00
 5. 04. jun. 2024, 10:00 - 14:00
Påmelding,skriv navnet på kurset.

Tid og sted

Når

 1. 30. apr. 2024, 10:00 - 14:00
 2. 07. mai 2024, 10:00 - 14:00
 3. 14. mai 2024, 10:00 - 14:00
 4. 28. mai 2024, 10:00 - 14:00
 5. 04. jun. 2024, 10:00 - 14:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kurset er et samarbeid mellom Enhet for læring og mestring på Radiumhospitalet, Kreftrehabiliteringssenteret på Aker sykehus og en bruker/tidligere pasient

Hvor

Montebelloveien 11

Påmelding,skriv navnet på kurset.Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring.

Om kurset

Hensikten med kurset er at du skal få økt innsikt og forståelse, hjelp til å mestre en endret livssituasjon, se nye muligheter og gjøre gode valg for deg. Du får god mulighet til å utveksle erfaringer med andre i samme eller lignende situasjon. Du vil få verktøy som du selv kan jobbe med underveis i kurset og etterpå. Mellom hver kursdag får du en refleksjonsoppgave du kan jobbe med og fokusere på til neste kursdag. Kurset anbefales av våre leger, sykepleiere, psykologer og sosionomer.

Kurs innhold

 

 • En tidligere pasient forteller «Når livet endrer seg»
 • Kommunikasjon
 • Verdier, hva er viktig for meg
 • Helse, mestringsmuligheter og egenstyrke
 • Kognitive teknikker, tankens kraft
 • Den kognitive prosessen, verktøy i hverdagen
 • Stressmestring
 • Veiledet avspenning
 •  Håpets betydning
 • Veien videre, hva nå?

 

 

Kursmateriell

Hjemmeoppgave fra dag 1 til dag 2.pdf

Velkommen, praktisk, bli kjent, helse og mestring.pdf

Brukerinnlegg Marit.pdf

Mestring og kognitive metoder, dag 2.pdf

Identitet og selvfølelse.pdf

Hjemmeoppgave dag 2 til dag 3.pdf

Hjemmeoppgave dag 3 til dag 4.pdf

Humor og glede i hverdagen.pdf

Dag 3. Mestring og kognitive metoder.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt