Pasientkurs

Ditt liv, helse og mestring, under og etter kreftbehandling.

Et lærings- og mestringskurs for pasienter, uavhengig av diagnose.

24.
oktober
2023
5 dager
 1. 24. okt. 2023, 10:00 - 14:00
 2. 31. okt. 2023, 10:00 - 14:00
 3. 07. nov. 2023, 10:00 - 14:00
 4. 21. nov. 2023, 10:00 - 14:00
 5. 27. nov. 2023, 10:00 - 14:00
Påmelding

Tid og sted

Når

 1. 24. okt. 2023, 10:00 - 14:00
 2. 31. okt. 2023, 10:00 - 14:00
 3. 07. nov. 2023, 10:00 - 14:00
 4. 21. nov. 2023, 10:00 - 14:00
 5. 27. nov. 2023, 10:00 - 14:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kurset er et samarbeid mellom Enhet for læring og mestring på Radiumhospitalet, Kreftrehabiliteringssenteret på Aker sykehus og en bruker/tidligere pasient

Hvor

Motebelloveien 11
0379 Oslo

PåmeldingKurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring.

Om kurset

Hensikten med kurset er at du skal få økt innsikt og forståelse, hjelp til å mestre en endret livssituasjon, se nye muligheter og gjøre gode valg for deg. Du får god mulighet til å utveksle erfaringer med andre i samme eller lignende situasjon. Du vil få verktøy som du selv kan jobbe med underveis i kurset og etterpå. Mellom hver kursdag får du en refleksjonsoppgave du kan jobbe med og fokusere på til neste kursdag. Kurset anbefales av våre leger, sykepleiere, psykologer og sosionomer.

Kurs innhold

 

 • En tidligere pasient forteller «Når livet endrer seg»
 • Kommunikasjon
 • Verdier, hva er viktig for meg
 • Helse, mestringsmuligheter og egenstyrke
 • Kognitive teknikker, tankens kraft
 • Den kognitive prosessen, verktøy i hverdagen
 • Stressmestring
 • Veiledet avspenning
 •  Håpets betydning
 • Veien videre, hva nå?

Praktisk informasjon

Kurset er for pasienter, uavhengig av diagnose. Kurset er ikke for pårørende.

Det vil bli servert enkel lunsj på kurset. Gi beskjed ved allergier.

Egenandel 

Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 386,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Pårørende betaler ikke egenandel.

Reise- og oppholdsutgifter

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel  328 kroner tur/retur. Pasientreiser dekker 655 kroner for overnatting + 253 kroner for kost pr. person pr. døgn (satser 2023).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser , tlf. 915 05515 i forkant av kurset.

Overnatting

Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må dere ordne dette selv. Det er mulig å bo på pasienthotellet på Radiumhospitalet, Hotell Montebello. Etter kurset er det mulig å spise middag på hotellet, om du ønsker det bestill på tlf. 23 25 24 00. Middagen betales av kursdeltager.

For mer informasjon om vårt pasienthotell: Hotell Montebello 

Kursmateriell

Velkommen, praktisk, bli kjent, helse og mestring.pdf

Hjemmeoppgave fra dag 1 til dag 2.pdf

Brukerinnlegg Marit.pdf

Hjemmeoppgave fra dag 2 til dag 3.pdf

Bruk av verdikortene.pdf

Relasjoner.pdf

Verdier, hva er viktig for meg nå.pdf

Mestring og kognitive metoder, dag 3.pdf

Identitet og selvfølelse.pdf

Hjemmeoppgave dag 3 til dag 4.pdf

Dag 4. Mestring og kognitive metoder.pdf

Hjemmeoppgave dag 4 til dag 5.pdf

Humor og glede i hverdagen.pdf

Oppsummering av kurset.pdf

Veien videre. Ulike tilbud.pdf

HÅP - OUS nov 2023.pdf

Hjemmeopgave til refleksjon etter avsluttet kursytt Microsoft PowerPoint-presentasjon.pdf

 

 

Kontakt