Pasientkurs

Brystkreft, lærings- og mestringskurs

Til deg som er under behandling.

Passert
22.
mai
2024
3 dager
 1. 22. mai 2024, 10:00 - 14:15
 2. 29. mai 2024, 10:00 - 14:15
 3. 05. jun. 2024, 10:00 - 14:15
Påmelding, skriv navnet på kurset.

Tid og sted

Når

 1. 22. mai 2024, 10:00 - 14:15
 2. 29. mai 2024, 10:00 - 14:15
 3. 05. jun. 2024, 10:00 - 14:15

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kurset er et samarbeid mellom: Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi ved Aker sykehus, OUS Enhet for læring og mestring, Kreftklinikken, OUS En tidligere pasient som har gjennomgått behandling for brystkreft

Hvor

Aker sykehus

Påmelding, skriv navnet på kurset.

Henvisning sendes til: Seksjon for KSS, psykososial onkologi, LMS, kreftrehabiliteringOm Kurset

Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, oppleve trygghet i forhold til videre behandling og få oppklart eventuelle misforståelser.  Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke i egen situasjon. Kurset er anbefalt av avdelingens leger og sykepleiere og gir gode muligheter for spørsmål, dialog og gruppesamtaler. Nytteverdien av gruppedeltagelse er dokumentert.

 

Kursinnhold

 • Innlegg fra bruker/tidligere pasient og informasjon om Brystkreftforeningen
 •  Fysisk aktivitet og informasjon om Pusterom
 •  Informasjon om kirurgisk og endokrin behandling
 •  Hvordan mestre endret livssituasjon
 •  Ernæring og kosthold
 •  Seksuell helse
 •  Informasjon om behandling med cellegift og strålebehandling   

 

 

Foredrag

 
 
 
 

Kontakt

Relevante behandlinger

Andre datoer

 1. Passert