Pasientkurs

Brystkreft, lærings- og mestringskurs

Til deg som er under behandling.

28.
februar
2024
3 dager
 1. 28. feb. 2024, 10:00 - 14:15
 2. 06. mar. 2024, 10:00 - 14:15
 3. 13. mar. 2024, 10:00 - 14:15
Påmelding, skriv navnet på kurset.

Tid og sted

Når

 1. 28. feb. 2024, 10:00 - 14:15
 2. 06. mar. 2024, 10:00 - 14:15
 3. 13. mar. 2024, 10:00 - 14:15

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kurset er et samarbeid mellom: Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi ved Aker sykehus, OUS Enhet for læring og mestring, Kreftklinikken, OUS En tidligere pasient som har gjennomgått behandling for brystkreft

Hvor

Aker sykehus

Påmelding, skriv navnet på kurset.

Henvisning sendes til: Seksjon for KSS, psykososial onkologi, LMS, kreftrehabiliteringOm Kurset

Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, oppleve trygghet i forhold til videre behandling og få oppklart eventuelle misforståelser.  Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke i egen situasjon. Kurset er anbefalt av avdelingens leger og sykepleiere og gir gode muligheter for spørsmål, dialog og gruppesamtaler. Nytteverdien av gruppedeltagelse er dokumentert.

 

Kursinnhold

 • Innlegg fra bruker/tidligere pasient og informasjon om Brystkreftforeningen
 •  Fysisk aktivitet og informasjon om Pusterom
 •  Informasjon om kirurgisk og endokrin behandling
 •  Hvordan mestre endret livssituasjon
 •  Ernæring og kosthold
 •  Seksuell helse
 •  Informasjon om behandling med cellegift og strålebehandling   

 

Praktisk informasjon

Det vil bli servert enkel lunsj på kurset. Gi beskjed ved allergier.

Egenandel kr. 386,- (gjelder kun pasient), hvis du har frikort, trenger du ikke å betale.

Reise- oppholdsutgifter 

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 342,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 683,- for overnatting + kr 264,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2024).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser , tlf. 915 05515 i forkant av kurset.

Overnatting 

Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må dere ordne dette selv. Det er mulig å bo på sykehotellet i samme bygg. Pasienthotellet på Radiumhospitalet, tlf. 23252400
Etter kurset er det mulig å spise middag på hotellet, i samme bygg, om du ønsker det, bestill på tlf. 23 25 24 00. Middagen betales av kursdeltager.

Foredrag

 

 
Kontakt

Andre datoer