RASP Flerfamilieterapi - datoer for gruppeoppstart

Her finner du oversikt over oppstartsdatoer for flerfamiliegrupper på RASP

Oppstart for de neste flerfamiliegruppene

  • ​Datoer kommer

Den første samlingen varer i 4 dager. 6 - 8 familier deltar i hver flerfamiliegruppe. Behandlingen har ca. 6 måneders varighet. Familiene samles ca. 5 ganger i løpet av perioden, dette utgjør totalt 10-11 dager.

Tilbudet gis til familier som en støtte til å ivareta omsorgen hjemme og til å kunne benytte det lokale hjelpeapparat i størst mulig omfang. Familier som er tilknyttet lokal BUP søkes til behandlingen gjennom vanlige henvisningsrutiner til sykehuset.

Tidsfrist for å søke om plass: inntak fortløpende.

Sist oppdatert 11.07.2023