klinikkseminar om psykose og psykosebehandling

Vellykket TIPS seminar i Telemark

For tredje året på rad arrangerte TIP - Tidlig intervensjonspoliklinikk i Telemark seminar for faglig oppdatering om psykose og behandling. Nærmere åtti fagfolk var tilstede.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
På bilde fra venstre: Jan Widen, Kjersti Karlsen, Renate Kolstad, Tor Gunnar Værnes, Carmen Simonsen, Ingerid Sauar, Marianne H. Gudmundsen, Camilla N. Marcussen

​Ingerid Sauar, leder for TIP-Telemark og TIPS konsulent for TIPS Sør-Øst, har hatt hovedansvaret for seminaret også i år. Sammen med sine kolleger i teamet og Anne Marte B. Evenstad fra administrasjonen, samt fagseksjonen ved Klinikk psykisk helsevern og rus,  har hun satt sammen årets program. 

Arrangementet ble holdt i flott lokaler i Ibsenhuset i Skien.

Seminaret har som målsetting å formidle et faglig blikk på tidlig intervensjon ved psykose og nye behandlingstilnærminger ved psykose. Målgruppen er ansatte i spesialist og kommunehelsetjenesten som jobber med personer med psykoselidelser. Tiltaket ønsker dermed å knytte sterkere forbindelse mellom fagfolk på tvers av tjenestene for denne gruppen pasienter.

Det ble en sammensatt fagdag med fokus både på differensialdiagnostikk, forståelse (mer fenomenologisk perspektiv), et mer nyansert fokus på recovery/bedring og implikasjoner for behandling, samt implikasjoner knyttet til stigma og viktigheten av å ta dette på alvor.  

På programmet i år stod temaet Psykose og autismespekterforstyrrelser der psykologspesialist Kjersti Karlsen bidro. Hun har klinisk fordypning barn og ungdom. Hun har praksis fra blant annet nevropsykologi, rusfeltet, autisme, normalutvikling og psykoser hos barn og ungdom. I sitt tidligere arbeid for TIPS Sør-Øst, hadde hun ansvar for kompetanseheving i hele regionen på alvorlige psykiske lidelser i barn- og ungdomspsykiatrien.


Videre snakket 
psykologspesialist og forsker Tor Gunnar Værnes fra TIPS Sør-Øst om Opplevelse av uvirkelighet, fremmedfølelse og å miste seg selv – selvforstyrrelser, dissosiasjon eller begge deler? Han har klinisk erfaring med psykoselidelser, særlig hos ungdom og unge voksne, og forsvarte sitt doktorgradsprosjekt om psykoserisikotilstander og forstyrrelser i selvopplevelse i september 2022.

Carmen Simonsen, psykologspesialist og forsker hos TIPS Sør-Øst, hadde dagens siste innlegg som handlet både om Bedring og recovery ved psykoselidelser, i tillegg til Stigma ved psykoselidelserCarmen har både klinisk  og forskningserfaring med psykoselidelser hos ungdom og unge voksne, og har spesielt fokus på recovery og stigma ved psykoselidelser.

Dagen ble avrundet med en panelsamtale ledet av psykolog Jan Widen, med spørsmål og refleksjoner rundt dagen. Fagsjef og overlege Thordur Sigmundsson avsluttet med noen oppsummerende ord og tanker om veien videre. Han berømmet tiltaket og sa at dette var veldig bra, og at dette bør være en tradisjon videre. 

I kjøvannet av seminaret ønsker både seksjonsleder og avdelingsleder å bygge videre på det som Carmen Simonsen snakket om, knyttet til både recovery og stigma. De ønsker å invitere henne tilbake. ​

​Planen for neste års seminare er allerede i gang, og det vil bli rundt samme tidspunkt i 2023. ​


Sist oppdatert 27.10.2022