Nå er Heroinassistert behandling i Oslo (HABiO) offisielt åpnet

Behandlingstilbudet for pasienter med alvorlig og langvarig avhengighetslidelse er godt i gang på Ullevål, og på selveste kvinnedagen ble tilbudet offisielt åpnet med helseminister Ingvild Kjerkol tilstede.

Publisert 09.03.2022
Sist oppdatert 16.05.2023
Helseminster Ingvild Kjerkol
Helseminister Ingvild Kjerkol under omvisningen på HABiO sammen med Arild Knutsen og Johan Lothe. (Foto: Maria Myrvoll)

Siden januar har pasienter fått heroinassistert behandling i et nytt bygg på Ullevål. Dit kommer pasienter og får opptil to individuelle doser med tilpasset heroin, med tilbud om metadon hjemme på nettene. 

 
Deltagerne på sermonien ble ønsket velkommen av avdelingsleder for rus og avhengighet ved OUS, Anne Beate Sætrang.
 
– Å etablere tilbud om HABiO var ikke min drøm, det var ikke vår drøm her i ARA/KPHA/OUS. Snarere tvert imot vil jeg si; ser vi noen år tilbake så var vi ganske skeptiske til om dette var et tiltak som burde etableres i Norge, sa hun til tilhørerne.
– Underveis i denne prosessen ble dette også vår drøm, og de siste to årene har det blitt jobbet hardt for å få et kvalitativt godt tilbud på plass med alt det innebærer, fortsatte hun og omtalte huset som et sted fylt med magi i møtene mellom behandlere og pasienter. 
 
Anne Beate Sætrang med blomster

Anne Beate Sætrang som leder avdeling rus- og avhengighetsbehandling ønsket velkommen.​ (Foto: Maria Myrvoll)

Det var helseminister Ingvild Kjerkol og Arild Knutsen som klippet snoren og stod for den formelle seansen. Sistnevnte holdt en rørende tale hvor han delte sine tanker om hvor langt man med denne behandlingen har kommet.
 
– ​Nini og Thorvald Stoltenberg skulle jeg ønske var her nå, sa Knutsen rørt. Men det er ikke bare de – det er idrettsfolk, skuespillere og mange andre som har kjempa for at vi skal få dette opp å stå. Dette er helt fantastisk.
 
Etter snorklipping og blomsterutdeling fulgte flere taler, blant annet av Cecilie Skule fra Helse Sør-Øst, Klinikkleder ved OUS, Marit Bjartveit og Camilla Birkevold som er enhetsleder ved HABiO.

Gjorde inntrykk

Mot slutten av sermonien fikk pasientene muligheten til å snakke direkte med statsråden om hvordan de opplevde tilbudet, og flere benyttet muligheten til å dele sine erfaringer fra livet generelt. 
 
Kjerkol sa at det gledet henne å se hvor godt tilbudet ser ut til å fungere. 
– Det har vært rørende og imponerende å være her. Her har man tenkt på brukerne hel fra planstadiet. Det å se brukere som for første gang opplever en ramme i livet sitt som har gjort at de kan ta tak i andre ting også, og i tillegg se ansatte som det nesten gnistrer i øynene på, - det har vært utrolig fint! sa statsråden.   
 
– Det gjør stort inntrykk når pasienter beskriver en hverdag med litt senka skuldre og med mulighet til å ta tak i andre helseproblemer. Jeg snakket med en bruker som fortalte at han hadde flere brudd i ryggen. Nå kunne han slappe av, for nå handlet det ikke bare om å skaffe seg neste dose, nå handla det om å ta tak i andre viktige ting. Så dette har vært veldig fint og positivt å se på. Så er vi spente på fortsettelsen, sa hun etterpå. 
 
Gro og Tone, behandlere ved HABiO.

Gro og Tone jobber som behandlere på HABiO og fikk med seg åpningen mens de var på vakt (Foto: Maria Myrvoll)

​Fornøyde med besøket

​Enhetsleder Camilla Birkevold var svært fornøyd etter åpningen, og synes det var fint å se møtene mellom pasienter og statsråd. 
 
– Det ble en veldig flott åpning med mange deltagere og pasienter. Det ble en veldig fin dag for oss.
 
– Det med heroinassistert behandling har vært snakket om i Norge i lang lang tid. Og særlig har brukerorganisasjonene jobbet for at dette skal igangsettes. Det har vært veldig ønsket fra pasientsiden. Og det tror jeg det er viktig for dem å få formidlet. 
Knutsen som har jobbet i lang tid for en ny ruspolitikk i Norge konkluderte også med at tilbudet er en foreløpig suksess:
 
–  Jeg synes det er veldig stort at vi ikke lar det gå noen grense i hvor langt man går i å hjelpe folk. Istedenfor at pasienten må tilpasset seg systemet, så tilpasser systemet seg pasienten. Og her trumfer kunnskapen den gamle ideologien, sa Knutsen etter dagen.
 
 
FAKTA OM HABiO
  • Etablering HABiO baserer seg på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet
  • Prosjektet skal baseres på rapport utarbeidet av Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF): Behandling av opioiddominert ruslidelse: et prøveprosjekt med heroinassistert behandling. 
  • Prosjektet er lagt til Avdeling rus- og avhengighetsbehandling i Seksjon ruspoliklinikker og utgjør der en egen enhet. 
  • HABiO holder til i bygg 50 på Ullevål Sykehus.
 

Her kan du lese mer om HABiO ved OUS​