Ekspertsykehuset

Sjekk deg - livmorhalsprøve kan redde liv

Er du mellom 25-69 år anbefales du å ta livmorhalsprøve regelmessig. Du får påminnelse fra Kreftregisteret på Digipost når det er tid for å ta ny prøve.

En gruppe mennesker som står sammen
Illustrasjon fra Shutterstock.

​Tekst: Agnes Kathrine Lie, overlege, dr.med, Avdeling for patologi, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM), Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: OUS og Shutterstock.

Bilde av Agnes Kathrine Lie

Agnes Kathrine Lie. Foto: OUS.

Når det kommer en påminnelse på Digipost, bestill time hos fastlegen for å få tatt en livmorhalsprøve. Regelmessige livmorhalsprøver bidrar til effektiv forebygging av livmorhalskreft. 

Ta prøver jevnlig fra 25 års alder

Livmorhalskreft kan ramme kvinner i alle aldre. 20% av de som får påvist livmorhalskreft er < 35 år og 60% er < 50 år. Det er derfor viktig å ta prøver jevnlig fra 25 års alder, selv om du har fått HPV vaksine.

Vaksinen gir meget høy beskyttelse mot livmorhalskreft , men beskytter ikke mot  alle HPV typene som kan gi celleforandringer og kreft. Poenget med screening er å oppdage og behandle de alvorlige forstadiene før kreften utvikles.

I Norge får i dag vel 7500 kvinner kirurgisk behandling for alvorlige forstadier per år, mens vel 350 kvinner får påvist livmorhalskreft per år. Andel krefttilfeller ville vært mye høyere dersom vi ikke hadde hatt et organisert screeningprogram i Norge.

Bilde av livmorhalskreft

Vevsprøve av høygradig forstadium. Foto: OUS.

Vevsprøve med livmorhalskreft

Vevsprøve med livmorhalskreft. Foto: OUS.

HPV rammer 80% av seksuelt aktive

Alvorlige celleforandringer og livmorhalskreft skyldes langvarig infeksjon med humant papillomavirus (HPV). HPV er den vanligste seksuelt overførbar infeksjonen og rammer 80% av seksuelt aktive. Heldigvis  kvitter  immunsystemet vårt seg med de fleste HPV infeksjonene uten at det utvikles alvorlige forstadier eller kreft. 

Fra 2015 har screeningprogrammet i Norge gradvis endret analysemetode fra mikroskopi av celleprøve til molekylær testmetode for påvisning av HPV.

Siden forbigående HPV infeksjoner er svært vanlig i de yngste aldersgrupper blir ikke disse HPV testet primært.  

I løpet av 2023 får alle kvinner i Norge mellom 25 og 69 år HPV test som primærscreening. Er HPV testen positiv vil celleprøven bli analysert i mikroskop. 

Vi har allerede innført HPV test som primærscreening fra 30 år. Det må gjøre en del forberedelser og lages nye retningslinjer for de mellom 25-30 år før vi kan tilby HPV test for denne aldersgruppen. 

Er HPV testen negativ er det trygt å vente i 5 år til neste celleprøve, såfremt det ikke oppstår nye symptomer. Da skal du kontakte lege for å få tatt en ny celleprøve. 

Hva skjer hvis de finner unormale celler?

Påviser patologen også unormale celler i mikroskop, blir du henvist  til gynekolog. Gynekologen vil ta en vevsprøve fra livmorhalsen som sendes til patologilaboratoriet for å utelukke alvorlige forstadier eller kreft som skal behandles.

Celleforandringer

Viser celleprøve av lavgradige celleforandringer. Foto: OUS.

Celleforandringer

Viser celleprøve av høygradige forandringer. Foto: OUS.

​Hvis du er under 25 år og ikke tidligere er behandlet for celleforandringer, får du også analysert celleprøve fra livmorhalsen men kun med mikroskopisk undersøkelse. Blir det påvist høygradige celleforandringer eller vedvarende lavgradige funn henvises du til gynekolog for å få tatt vevsprøve. Ingen livmorhalsprøve er 100% sikker.

Ingen livmorhalsprøve er 100% sikker

Derfor er det viktig å ta regelmessige prøver for å redusere sjansen for å få livmorhalskreft. Selv om prøveresultatene dine er normale, er det viktig å kontakte lege med en gang du får symptomer. Ved vedvarende uregelmessige blødninger, blødninger etter samleie, unormal utflod eller vedvarende smerter i underlivet må det tas ny livmorhalsprøve.

Skal undersøke livmorhalsprøver

Oslo universitetssykehus er en av tre laboratorier i Helse Sør-Øst som skal undersøke livmorhalsprøver. Bor du i Oslo, Asker, Bærum eller tidligere Buskerud fylke vil prøven din analyseres hos oss.

Vi har sammen med Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus (AHUS) etablert nytt laboratoriedatasystem og nye metoder som skal sikre et bedre, raskere prøvesvar i screening. 

Hvis celleprøven skal mikroskoperes av bioingeniør eller patolog, blir den først screenet av en datamaskin for å redusere mulighet for at celleforandringer blir oversett i mikroskop.

Eksakt hvilke type HPV som er påvist

Når celleprøver blir HPV testet vil du kunne få eksakt svar på hvilke HPV type som er påvist. Av de 14 høyrisiko HPV typene vi analyserer, er det høyest risiko for alvorlige celleforandringer eller kreft  dersom det påvises  vedvarende infeksjon med HPV 16,18 eller 45.

Blir det påvist HPV 39, 51, 56, 59, 66 eller 68 er det lavest risiko for alvorlige celleforandringer og kreftutvikling

Lenker:

Avdeling for patologi, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Les mer om Livmorhalsprogrammet ved Kreftregisteret.

Følg Kreftsjekken på Facebook.

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

 

Sist oppdatert 16.01.2023