Viktig: HMS ved forsendelse av prøver til apekopp-analyse

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi (MOV) på Ullevål sykehus utfører PCR-diagnostikk for apekopper. Apekoppeviruset tilhører smitterisikogruppe 3.

Publisert 27.06.2022
Sist oppdatert 03.01.2024
Bilde av blod og knust glass

Foto: https://pixabay.com/​

Dårlig eller ikke merket prøvemateriale utgjør en smitterisiko for vårt laboratoriepersonell.

Vi minner derfor om følgende:

  • Korken på prøveglasset må skrus godt igjen
  • ​Prøveglasset må legges i separat i transporthylse
  • ​​Både prøveglass, transporthylse og rekvisisjon må merkes tydelig med “mulig apekopper” og sendes i egen konvolutt

Prøvemateriale for mer utbredt pasient diagnostikk må også merkes tydelig med «mulig apekopper». For mer om analysen, se Apekoppvirus DNA.

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med oss tlf: 90 15 77 30