En illustrasjon av en lege klipper i et DNA.

Enhet for genomdiagnostikk

Kontakt

Postadresse

Avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål sykehus, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Nyheter fra avdelingen