Seksjon for kvalitet (Medisinsk genetikk)

Seksjonen har som hovedoppgave å serve Avdeling for medisinsk genetikk med tanke på kvalitet og drift.

Seksjon for kvalitet har overordnet ansvar for implementering av avdelingens kvalitetssystem og for å koordinere avdelingens kvalitets- og forbedringsarbeid. Seksjonen består av syv medarbeidere i tillegg til seksjonsleder som alle jobber tett sammen med avdelingens ulike seksjoner og enheter.


Avdelingens laboratorium har vært akkreditert i henhold til ISO15189:2012 siden 2015 og kvalitetsseksjonen har ansvar for avdelingens fleksible akkreditering. Som en del av arbeidet for å opprettholde avdelingens akkreditering, gjennomføres regelmessige internrevisjoner. Seksjonen koordinerer avdelingens deltagelse i eksterne kvalitetskontroller for den laboratorietekniske og den kliniske delen av avdelingens ansvarsområde. Seksjonen bidrar med opplæring og rådgivning innen kvalitetsarbeid.


Seksjonens kvalitetskoordinatorer er involvert i planlegging, utvikling, validering og implementering av nye og oppdaterte testmetoder for å sikre trygg og effektiv innføring i diagnostikken, samt å påse at nye metoder inkluderes i avdelingens akkrediteringsomfang. Seksjonen har i tillegg ansvar for koordinering og oppfølging av avdelingens pågående IKT-saker mot Sykehuspartner i samarbeid med klinikkens IKT-kontakt.

Seksjonen har overordnet ansvar for å følge opp avdelingens håndtering av avvik og forbedringsforslag og alle meldte avvik gjennomgås ukentlig i avdelingens og laboratoriets ledermøter.


Seksjonen har god kompetanse innen LEAN metodikk og bidrar i forbedringsarbeid både innad i avdelingen og mot andre avdelinger i klinikk for laboratoriemedisin.

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER FRA seksjonen

ARTIKLER FRA seksjonen

 • Illustrasjonsbilde av menneske og dna med tekst din unike biokjemiske profil
  Metabolomikk - kraftfullt verktøy for persontilpasset medisin

  I en dråpe blod kan vi analysere tusenvis av molekyler og gi deg et unikt bilde av pasientens helsestatus! Dette er metabolomikk – som åpner dører til et magisk biokjemisk univers. Vi kan sikre mer presise diagnoser og terapeutiske angrepsp...

 • Bilde av vattpinne
  DNA fra mennesker i luften

  Mennesker avgir stadig sine celler og dermed sitt DNA i luften rundt seg. Det å sikre en prøve fra «DNA-skyen» i luften kan være av nytte for identifisering av mennesker involvert i kriminalsaker. 

 • Forfatterne
  Nytt analysetilbud i Norge: Nevrotransmittere i spinalvæske

  Analyse av nevrotransamittere i cerebrospinalvæske (CSF) er et viktig ledd i utredningen av sjeldne medfødte metabolske sykdommer. Tidlig diagnostikk er viktig for behandling og oppfølging av pasientene.