Endrede referansegrenser for mukopolysakkarider (glykosaminoglykaner) i urin

Referansegrensene for ratio Mukopolysakkarider/Kreatinin i urin er noe endret fra 20.06.22.

Publisert 21.06.2022
Sist oppdatert 29.01.2024
to personer i labfrakk ved instrument
Foto: Lars Petter Devik

​Analysemetoden er uendret. De nye referansegrensene finnes i vår Brukerhåndbok på nett, ous.labfag.no.

Relevante lenker:

Lenke til analysen mukopolysakkarider (glykosaminoglykaner, GAG) i urin i Brukerhåndboken i medisinsk biokjemi OUS