Nye referansegrenser for tyreoidea-parameterne TSH, fritt T4, fritt T3, tyroksin og trijodtyronin i serum fra 13.05.22

Hormonlaboratoriet har endret referansegrenser for tyreoidea-parameterne TSH, fritt T4, fritt T3, tyroksin og trijodtyronin i serum.

Publisert 18.05.2022

Instrument Alinity i til tyreoidea-analyser

Instrument Alinity i til tyreoidea-analyser

Endringene kommer som følge av analysering av normalmateriale fra HUNT4-studien og klinisk erfaring med ny metodikk.

Samme referansegrenser benyttes for begge kjønn.

Nye referansegrenser
TSH
0,44 – 3,1 mIU/L   (≥ 21 år)
Fritt T48,5 – 16,5 pmol/L  (≥ 1 år)
Fritt T3
3,2 – 6,0 pmol/L    (≥ 20 år)
Tyroksin58 – 125 nmol/L    (≥ 15 år)
Trijodtyronin1,0 – 2,3 nmol/L    (≥ 16 år)

For mer informasjon, se Hormonlaboratoriets brukerhåndbok​.