ASCA IgG og ASCA IgA- bytte av analysemetode

Seksjon for medisinsk immunologi bytter fra 30.05.22 metode for analyse av ASCA IgA og ASCA IgG. Ny metode er fortsatt ELISA-basert, men tallverdiene kan ikke sammenlignes mellom metodene.

Publisert 27.05.2022
Sist oppdatert 14.06.2022
En gruppe sprøyter i en beholder
Foto: Shutterstock

​Bakgrunnen for byttet er at leverandøren vi har benyttet til nå slutter å tilby analysen. Det var observert ca. 64% konsensus mellom den gamle og den nye metoden for ASCA IgA. Ved klart positivt prøve var det bedre samsvar mellom ny og gammel metode enn for grenseverdier i begge metodene. Ved klart positive prøver med gammel metode gav ny metode positivt resultat i 87% av tilfellene. For ASCA IgG viste metodesammenligningen god konsensus mellom positive og negative prøveresultat. 

For mer informasjon se: ANCA og ASCA​
Ved spørsmål kan laboratoriet kontaktes på 22118890​