Pris til virtuelt verktøy for antistoffutvikling

Ideprisen 2022 gikk til Absolutt! og forsker Victor Greiff og hans forskningsgruppe ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo Universitetessykehus. Absolutt! er en metodikk for å identifisere og disigne antistoff.

Publisert 10.06.2022
Sist oppdatert 14.06.2022
Foto: Lars Petter Devik

​På Invent2 sin innovasjonsdag ble Ideprisen delt til Victor Greiff og hans forskningsgruppe ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved OUS. Victor Greiff sin forskningsgruppe som er en del av et nettverk av fremragende forskere som jobber i krysningspunktet immunologi og informatikk. 

Les hele artikkelen fra Computerworld her​