Covid-19-rekonvalesensplasma fra norske blodgivere

Innsamling og bruk av rekonvalesensplasma ved covid-19 har gitt viktig lærdom om organisering, testing og utvelgelse av blodgivere og pasienter. Dette er kunnskap som kan gjenbrukes ved neste pandemi.

Publisert 14.06.2022
Foto: Lars Petter Devik

​​Rekonvalesensplasma er plasma fra overlevende etter alvorlig infeksjon. Slikt plasma kan skaffes tidlig i pandemien, før annen spesifikk behandling er klar. Norske blodbanker har gjennom NORPLASMA-prosjektet gjort covid-19-rekonvalesensplasma tilgjengelig for utprøvende behandling. 

Les hele artikkelen i Tidsskriftet for Den norske legeforening her​