Ekspertsykehuset

Kan en smertestillendetablett om dagen beskytte mot tilbakefall av kreft?

Kreft i tykk og endetarm er den nest hyppigste kreftformen i Norge og forekomsten er økende. Omtrent halvparten av pasientene får spredning til leveren, som er hovedårsak til kreftrelatert død.

Illustrasjon
Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

​Tekst: Sheraz Yaqub, prosjektleder, Gastrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Foto: NRK/Julia Marie Naglestad og Shutterstock.

Ved Seksjon for lever og pankreaskirurgi (HPB kirurgi) på Rikshospitalet har vi flere intervensjonsstudier for denne pasientgruppen. Her tar vi for oss en av studiene ved seksjonen som er finansiert av Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORKS), Forskningsrådet og Kreftforeningen.

bilde av logo

 

ASAC studien er en randomisert, dobbelblindet, placebokontrollert, multisenterstudie som skal undersøke om regelmessig bruk av acetylsalisylsyre (ASA, Aspirin) kan hindre tilbakefall av kreft hos pasienter behandlet for tarmkreft med spredning til leveren.

Sheraz Yaqub. Foto: @juliamarienagle

Sheraz Yaqub. Foto: @juliamarienagle

Flere populasjonsbaserte studier har vist at acetylsalisylsyre (ASA; salgsnavn ASA, Albyl-E, Dispril, Aspirin) kan beskytte mot utvikling av enkelte kreftformer deriblant tarmkreft.

Bedre overlevelse

Vi har i laboratorieforsøk påvist at pasienter med tarmkreft har forhøyede nivåer i blodet av betennelsesfaktor som blir hemmet av ASA.

Videre har vi gjennomført en registerstudie hvor vi så på forløpet for alle pasienter med tykk og endetarmskreft i Norge i perioden 2004-2011.

Vi koblet dette med informasjon fra reseptregisteret og fant at pasienter som brukte regelmessig ASA også hadde betydelig bedre overlevelse enn de som ikke bruker ASA.

Dette er et veldig interessant funn fordi ASA er en svært billig medisin med få bivirkninger. Dette funnet kan derfor ha potensiell nytte hos de ca. 4 000 pasientene som årlig får tarmskreft i Norge.

Bilde av aspirin

Foto: Shutterstock.

Narretablett eller ekte ASA

I denne studien vil vi undersøke effekten av ASA på pasienter som får spredning til leveren fra tykk og endetarmskreft.

Vi skal inkludere pasienter i hele Skandinavia og randomisere dem til enten ASA i 3 år eller placebo (narretablett) for å kunne dokumentere om ASA hindrer tilbakefall av kreft hos de som gjennomgår leverkirurgi.

Etter fullføring av inklusjonen skal vi i tillegg til å se på tilbakefall av kreft og overlevelse, også gjøre analyser på helseøkonomi ved bruk av ASA og vi planlegger molekylærgenetiske analyser på svulstvev som er operert ut for å kartlegge om det er enkelte undergrupper av som har bedre effekt av ASA enn andre.

Ønsker du å vite mer om studien?

Nettsiden til studien: www.asac.no

Les mer om den kliniske studien "acetylsalisylsyre mot tilbakefall av spredning til leveren" ved Oslo universitetssykehus.

Aktuelle publikasjoner:

Yaqub S, Bjørnbeth BA, Angelsen JH, Fristrup CW, Grønbech JE, Hemmingsson O, Isaksson B, Juel IS, Larsen PN, Lindell G, Mortensen FV, Mortensen KE, Rizell M, Sandström P, Sandvik OM, Sparrelid E, Taflin H, Taskén K; ASAC study group. Aspirin as secondary prevention in colorectal cancer liver metastasis (ASAC trial): study protocol for a multicentre randomized placebo-controlled trial. Trials, 2021.

Bains SJ, Mahic M, Myklebust TÅ, Småstuen MC, Yaqub S, Dørum LM, Bjørnbeth BA, Møller B, Brudvik KW, Taskén K. Aspirin as secondary prevention in patients with colorectal cancer: An unselected population-based study. J Clin Oncol, 2016.

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

 

Sist oppdatert 20.04.2022