Seksjon for transplantasjonskirurgi

Seksjon for transplantasjonskirurgi har landsfunksjon for transplantasjon av lever, nyre- og bukspyttkjertel og øycelletransplantasjon. Pasienter som kommer til oss er både planlagte og øyeblikkelig hjelp.

 

Transplantasjonskirurgisk seksjon har en høy andel øyeblikkelig-hjelp operasjoner. Det medfører dessverre at vi noen ganger må utsette planlagte inngrep. Vi prøver så langt det går å unngå slike utsettelser, men det vil tidvis likevel skje.

Seksjon for transplantasjonskirurgi er et av Europas største sentere innen abdominal organtransplantasjon og har også ansvar for organdonasjonsvirksomheten i Norge. 

I tillegg til den kliniske produksjonen har seksjonen en betydelig forskningsaktivitet. Seksjonen er medlem av Scandiatransplant som er en nordisk organisasjon for samarbeid innen utveksling av organer for transplantasjon.

Seksjonen er også akkreditert som utdannelsesinstitusjon innen transplantasjon gjennom Union Européenne de Médecins Spécialistes (UEMS).

Pasientene blir operert og ligger på sengeposten så lenge det er kirurgisk nødvendig. Videre oppfølging skjer på poliklinikk, medisinsk sengepost eller lokalsykehus.  

Hovedgrupper av pasienter ved Transplantasjonskirurgisk sengepost:

 • Nyretransplanterte pasienter
 • Levertransplanterte pasienter
 • Pankreastransplanterte pasienter
 • Levende givere av nyre
 • Større karkirurgiske operasjoner i mageregionen
 • Noen forberedende operasjoner før transplantasjon av nyre
 • Pasienter som får transplantert øyceller

Pasientinformasjon om lever-, nyre-, og pankreastransplantasjon 
(Veien videre-informasjonspermene finner du under fanen "Pasientinformasjon").

Kontakt

Telefon

Sentralbord

02700

Sengepost

23 07 05 00
Døgnåpen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Transplantasjonskirurgisk sengepost: Avsnitt C3, 4. etasje:

Du går inn hovedinngang/resepsjon, følger glassgaten nedover til venstre og går inn i oppgang D3. Her tar du trappen eller heisen opp i 4. etasje. Sengeposten ligger på andre siden av glassbroen og er merket ”Transplantasjonskirurgisk sengepost”.

En stor bygning med tårn

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Veien videre for deg med nytt organ (permen)

Det er mye organtransplanterte trenger å vite etter transplantasjonen.
Viktig informasjon til deg som har fått nytt organ
Foto av hender som overrekker en stafettpinne

ARTIKLER

 • En mann med nisselue og hodetelefoner
  Desemberhilsen fra Martin Aker, senterleder på NevSom

  Martin Aker ser fremover og bakover på NevSoms oppgaver, og trekker frem noen av de mange små og store begivenheter som har hendt for NevSom i 2023.

 • Tekst, brev
  Om bedre samarbeid mellom BUP og VOP for personer med tidlig psykose

  TIPS Oslo ARENA er et forum der klinikere som jobber med personer med tidlig psykose fra alle de fire helseforetakene i Oslo samles: Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, Lovisenberg diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus.

 • Logo
  Mini-metodevurdering av søvnbehandling tilpasset personer med psykoselidelser

  Ved TIPS Sør-Øst har psykologspesialist og forsker Elizabeth Ann Barrett gjennomført en Mini-metode vurdering av kognitiv atferdsterapi for insomni tilpasset personer med psykoselidelser. Vurderingen ble tatt opp i Rådet for metodevurdering ved Oslo universitetssykehus (OUS) den 1. november, og rådet ga sin tilslutning til at metoden innføres i sykehuset. Vurderingen ligger på Folkehelseinstituttets nettsider og kan benyttes av andre helseforetak i Norge.