En gruppe kvinner som står foran en murvegg

Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi - NAKBUR

Nasjonal Kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR) har et nasjonalt ansvar for at tverrfaglig helsepersonell på alle nivåer i helsetjenesten og brukere har tilgang til kvalitetssikret, oppdatert, forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling av barneleddgikt, autoimmune bindevevssykdommer og andre sjeldne barnerevmatologiske tilstander (0-18 år).

Kontakt

Postadresse

Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi - NAKBUR
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Postboks 4950, Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kontor Bygg 14, 3.etg.
En stor bygning med tårn

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo