Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon tilbyr høyspesialisert, multidisiplinær behandling av pasienter med sykdommer innen fagområdene mage-/tarmkirurgi, barnekirurgi, urologi, transplantasjonskirurgi, hud og venerologi, revmatologi og infeksjonssykdommer. Institutt for indremedisinsk forskning er også del av klinikken.

Klinikken ledes av kst. klinikkleder Kim A. Tønseth.

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon tilbyr høyspesialisert, multidisiplinær medisinsk og kirurgisk pasientbehandling av sykdommer og kreft innen mage-/tarm, urologi, hudsykdommer og inflammatoriske lidelser. Klinikken har landsfunksjoner på transplantasjonsvirksomhet av bukorganer.

Klinikken ivaretar lokalsykehusfunksjoner for deler av Oslos befolkning, regionsfunksjoner for Helse-Sør-Øst, og har flere landsfunksjoner. Pasientbehandlingen foregår på lokalisasjonene Rikshospitalet, Ullevål, Radiumhospitalet og Aker sykehus.

Klinikken har omfattende forsknings- og undervisningsaktivitet. Klinikken har 25 forskningsgrupper, en stor portefølje av forskningsprosjekt, og ca. 250–300 publikasjoner årlig. Vi er en stor aktør ved OUS innenfor biobanking, og vi satser aktivt på kliniske studier.

E-post:Vær oppmerksom på følgende når du sender e-post:

Personlige spørsmål av medisinsk art kan vi dessverre ikke besvare på per e-post.

Henvendelsen må inneholde fullt navn og postadresse.

Oppgi telefonnummer, slik at vi raskt kan ta kontakt ved behov for ytterligere opplysninger.

Oppgi hvilken avdeling eller seksjon henvendelsen gjelder, eventuelt også hvilken person, slik at vi vet hvem er rett mottaker.

Send ikke opplysninger som er undergitt taushetsplikt. Særlig gjelder dette sensitive personopplysninger (som sykdom, diagnose og personnummer)

Henvisninger og endring av timer må ikke sendes på e-post.

Kontakt

Sentralbord

Fra utland +47 915 02770

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Postboks 4256 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

Du kan benytte både buss, trikk og T-bane for å komme til Radiumhospitalet. 

Se ruter.no for rutetider.

Fra 31. oktober 2022

Flybuss Rute FB3A trafikkerer ruten Oslo lufthavn–Økern–Radiumhospitalet–Røa–Lommedalen/Bekkestua (stoppestedet heter Radiumhospitalet)

Se flybussen.no for rutetider og billettbestilling​

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.