Karavdelingen - Aker

Karavdelingen har nasjonale-, regionale- og områdefunksjoner. Karavdelingen har poliklinisk, endovenøs varice, dagkirurgisk og sirkulasjonsfysiologisk aktivitet på Aker. Karavdelingen har i tillegg døgnaktivitet på Ullevål i et tett samarbeid med intervensjonsradiologer og flere andre kliniske avdelinger inkludert traume, gastro- og ortopedi.

Karavdelingen

 • består av tidligere Oslo vaskulære senter (OVS) på Oslo universitetssykehus.
 • har aktivitet på Ullevål som omfatter akutt og elektiv åpen, kombinert, endovaskulær og laparoskopisk karkirurgi, dyp rekonstruktiv venekirurgi og behandling i forbindelse med traume.
  Se informasjon om Karavdelingen, Ullevål
 • har aktivitet på Aker som omfatter endovenøs varicebehandling, dagkirurgi, karkirurgisk poliklinikk inkludert sårpoliklinikk og sirkulasjonsfysiologisk poliklinikk.
 • avdelingen har forskingsaktivitet ved begge sykehusene.

 

Karavdelingen består av:

 • Seksjon for diagnostikk og behandling som består av avdelingens leger og seksjon for sykepleie som driver sengepost og poliklinikk
 • Sirkulasjonsfysiologisk seksjon som kan foreta undersøkelser der det er mistanke om fortetninger i pulsårer, sykdom i samleårene, likfingre og bindevevssykdommer, lymfødem, diagnostisering av karrelaterte sjeldne sykdommer og andre sirkulasjonsforstyrrelser
 • Nasjonalt senter for dyp venøs rekonstruktiv kirurgi

Avdelingsleder er Jon Otto Sundhagen.

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Nasjonal behandlingstjeneste

Avdelingen har ansvaret for Nasjonal behandlingstjeneste for dyp rekonstruktiv venekirurgi

Oppgaver

Karavdelingen tilbyr et komplett behandlingstilbud innen karkirurgi og skal være ledende innen utredning, behandling og forskning. I tillegg innehar avdelingen særkompetanse innen flere karkirurgisk felt og samarbeider tett med en rekke andre spesialister for å ivareta en optimal multidisiplinær tilnærming til pasienter.

Kontakt

Telefon

Karkirurgisk poliklinikk

23 03 35 35
Telefontid mandag - fredag kl. 09:00 - 11:30 og 13:00 - 14:00

Sirkulasjonsfysiologisk lab

23 03 32 65
Telefontid mandag - fredag kl. 09:00 -11:30 og 13:00 -14:00.

Aortascreening

23 03 31 71
Telefontid mandag - fredag kl. 09:00 -12:00.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Karkirurgisk poliklinikk
Ligger lokalisert i bygg 5, 2 etg., adkomst via Hovedinngangen (bygg 11).

Sirkulasjonsfysiologisk lab 
Ligger lokalisert i bygg 11, 1. etg. Ta til venstre forbi ekspedisjonen i Hovedvestibylen.

Aortascreening 
Ligger lokalisert i bygg 5. 2. etg. Ankomst via Hovedinngangen (bygg 11).

Aker sykehus hovedinngang

Foto: Oslo universitetssykehus; Katrine Lunke (fotograf)

Aker sykehus

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

Praktisk informasjon

​Det er ikke eget apotek på Aker sykehus

Aker sykehus har ikke eget apotek, men får varer fra Ullevåls sykehusapotek. Resepter til pasienter på Aker kan bli tatt hånd om av Ullevål sykehusapotek. Det er rutiner for apotekleveranser til sengepostene.

Her finner du Ullevål sykehusappotek (sykehusapotekene.no)​.

Det er dessverre ingen blomsterbutikk på Aker sykehus lenger.

Det er tilgang til datamaskin med internettilgang hos Lærings- og mestringssenteret på Aker bygg 41. I hovedbygget finnes det ikke internetttilgang for pasienter.

Du finner kiosk ved hovedinngangen i bygg 11.

 • Adresse: Trondheimsveien 235
 • Telefon: 22 15 21 96 

Åpning​​​stider

 • Mandag til fredag: kl. 10.00–17.00.
 • Lørdag til søndag: Stengt

Kantine åpen for a​​​lle

 • ​Hverdager kl. 09.00–14.00.​​

Kantinen holder til i bygg 5, 1. etasje rett innenfor hovedinngangen.

Som en følge av de bygge- og gravearbeidene på Aker sykehus vil antallet parkeringsplasser reduseres.

Det er fortsatt god parkeringskapasitet på området, men du må belage seg på noe lengre gangavstander. Reserverte plasser for forflytningshemmede (uten avgift) finnes i nærhet av alle inngangene.

Alle endringer og sperringer vil bli synliggjort med midlertidige skilter og refleksbånd.

Det er etablert besøksplasser utenfor hovedinngangen og ned mot teltet til parkavdelingen. I tillegg er det besøksplasser utenfor inngang til bygg 2, bygg 6 og bygg 8. Reserverte plasser for forflytningshemmede (uten avgift) finnes i nærhet av alle inngangene.

Parkeringsplassene ved Aker sykehus er avgiftsbelagte. Avgiftstid er 24 timer alle dager. Se informasjon om betaling lenger ned.

Elbiler

Det finnes per dags dato ingen parkeringsplasser med lademulighet. 

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr utendørs parkering på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller via EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling kan, du ved hjelp av betalingskort (for eksempel. VISA kort), reservere et beløp på parkeringsautomaten. Beløpet som ikke brukes, blir refundert.

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

​Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke

EasyPark-kode: 3004.

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Kontakt​​​

Generelle henvendelser:

Klager​​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til:

Oslo universitetssykehus HF
Oslo sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Merk Kontrollsanksjon – Parkering​

OUS  parkeringsområder håndheves etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Stillerom

Det er et rom i bygg 6, 2. etasje, som er tilpasset dette formålet etter at kapellet stengte.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten.

Samtalepartner fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten.

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.