Juridisk kontor i Oslo universitetssykehus

Juridisk kontor er organisatorisk plassert i administrerende direktørs stab og ledes av juridisk direktør. Kontorets oppgaver og ansvar er å gi hele sykehuset juridiske tjenester og ivareta sykehusets rettslige interesser samt håndtere søksmål og tvister.

Sykehuset opptrer i ulike roller, de viktigste er som sykehusinstitusjon/helseforetak, arbeidsgiver, forretningspart, byggherre, offentlig organ, forsknings- og utdanningsinstitusjon.  Lover og regler stiller krav og ansvar til sykehuset i disse rollene og Juridisk kontor dekker aktuelle rettsområder for sykehuset.

Kontoret har også en rolle i antikorrupsjonsarbeid og Juridisk direktør er også mottaker av varslingssaker.

KontaktpersonRandi Borgen (juridisk direktør)

Kontakt

Telefon

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 1, 4. etasje.
Ullevål hovedinngang i sol

Foto: Oslo universitetssykehus

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0455 Oslo