Behandlingsreiser

Har du revmatisk inflammatorisk leddsykdom, psoriasis, senskader etter poliomyelitt, langsomt progredierende amyotrofisk lateral sklerose (ALS/PLS) eller astma og/eller atopisk eksem (barn og ungdom) kan du søke behandlingsreise til utlandet.

Behandlingsreiser til utlandet finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet. Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for ordningen. Den daglige administrasjon er delegert til Seksjon for behandlingsreiser til utlandet som er organisert under Avdeling for utenlandskontor og behandlingsreiser, Stab medisin, helsefag og beredskap, Direktørens stab, OUS HF.

Informasjon vedrørende Covid-19

Det er fortsatt restriksjoner i noen land.  

Du finner oppdatert informasjon på regjeringen.no og UDs reiseinformasjon,
gå inn på UDs reiseinformasjon og velg land.

Det er fortsatt land som kan ha restriksjoner vedrørende Covid-19.

Ved reiser til utlandet må man forholde seg til lokale råd og regler i landet man reiser til. Det kan for eksempel være krav om munnbind og avstand, testing, karantene og isolering. Derfor lurt å ta med munnbind på behandlingsreisen. Se mer under fanen Covid-19.

Det er inngått avtale med Balcova Termal for voksne med revmatisk leddsykdom, store grupper.

På alle voksenprogrammer sender vi nå ut digitale brev vedrørende motatt søknad.  Dersom du ikke kan motta digitale brev vil du få det tilsendt i posten.  
Vennligst ikke svar på dette brevet.

For voksne revmatikere har vi vedtatt å ha kun 1 søknadsfrist i året -
15. september. Du benytter samme søknadsskjema uavhengig av hvilket halvår du søker. Det skal settes ett kryss for ønske om 1. eller 2. halvår. 
Nytt søknadsskjema finnes under fanen "Revmatisk inflammatorisk leddsykdom - voksne" 

 • Revma voksne: Det blir nå sendt ut tilbud for andre halvår 2024 i løpet av ukene 8 til 10. En slik utsendelse krever mye arbeid og i denne forbindelsen hadde vi satt pris på at dere ikke ringer oss angående tildeling for andre halvår. Minner dere på at dere som ikke får et brev står på en venteliste.
 • Postpolio: Det blir sendt ut tilbud til gruppene for andre halvår 2024 i uke 9.
 • Astma og/eller atopisk eksem: Det er sendt ut tilbud til alle grupper i 2024.
 • Revma barn og ungdom: Det er sendt ut tilbud til alle grupper i 2024. 
 • Psoriasis: Behandlingsreisene starter 23. januar i 2024. Tilbud sendes ut fortløpende
 • ALS/PLS: Behandlingsreisene går til Vintersol i januar og februar og tilbudene er sendt ut

Viktig! 

Dersom tilbudt behandlingsreise ikke passer og du ønsker venteliste til en annen dato, må du sende inn svarskjemaet og takke Nei og skrive på når det er du evt. kan reise. Det er ingen garanti for at du tilbys en ny tur. 

Telefon

Vi besvarer ikke bytte av behandlingsreise på telefon. 

Vi får ofte telefoner fra pasienter som tror det er «tryggere» å reise med Behandlingsreiser til utlandet enn å reise privat til utlandet. Vi vil presisere at pasienter som reiser med Behandlingsreiser må forholde seg til de samme reglene ved utenlandsreiser som alle andre reisende. 

E-post

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan ta i mot søknader på e-post på grunn av at det er sensitive personopplysninger. Søknader må sendes per post.

Epikriser og legenotater

Epikriser/legenotater som sendes inn må ha navn og personnummer. Vi mottar dessverre en del epikriser uten navn og personnummer og disse må vi makulere.
Vi anbefaler at dere som søker på en behandlingsreise lagrer vårt telefonnummer 90 55 92 90 på dine kontakter dersom vi ringer deg.

Vi opplever ofte at telefoner fra oss ikke besvares.

Frikort og egenandel

I Statsbudsjettet for 2024 var det  endring av egenandelen. Egenandelen er fra 1. januar 2024 økt til 137 kroner per døgn. Dette utgjør for tre uker 2877 kroner og 3836 for fire uker.

Forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser)

Denne forskriften ble kunngjort 16. juni 2017 med virkning fra 1. januar 2018.

Endringer fra dagens ordning er rett til ledsager (§7), egenandel for ledsagere (§9) og klageadgang (§14).

Ledsager

I henhold til «Forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser)» er det åpnet for mulighet til å søke om å ha med ledsager pga nedsatt funksjonsevne. Dette vil imidlertid kun være aktuelt for svært få pasienter, da man for å få tildelt en behandlingsreise uansett må kunne nyttiggjøre seg det totale behandlingstilbudet. For revmaprogrammet vil dette for eksempel innebære inntil tre aktive og to passive øvelser per dag der aktiv trening i grupper er en sentral del.

Dersom det søkes om ledsager skal dette fremgå av legeerklæring ved søknad om behandlingsreiser (eget kryss i søknadsskjema). Det må i tillegg vedlegges grundig dokumentasjon på funksjon og ledsagerbehov.

Både plass til pasient og ledsager tas fra det totale antall behandlingsplasser, og det er ikke mulig i ettertid å innvilge plass til ledsager for en pasient som har fått innvilget en behandlingsreise.

 

 • Barn, ungdom og voksne med revmatisk inflammatorisk leddsykdom
 • Barn, ungdom og voksne med psoriasis
 • Barn og ungdom med astma og/eller atopisk eksem
 • Voksne med senskader etter poliomyelitt/postpoliosyndrom
 • Pasienter med langsomt progredierende amyotrofisk lateral sklerose (ALS/PLS)

Søknadsfrist

 • Søknadsfrist for reiser for 2024 var 15. september 2023 (søknadsfristen er endret fra 1. september til 15. september). Dette fordi vi har vedtatt å ha en søknadsfrist i året.
 • Søknadsfrist for reiser i 2025 er 15. september 2024. Vi tar imot søknader fra mai måned. Ved tidlig innsendt søknad må oppdaterte legeepikriser ettersendes. 

Søknadsskjema

Du benytter samme søknadsskjema uavhengig av hvilket halvår du søker. Det skal settes et kryss for ønske om 1. eller 2. halvdel for det året du søker. 

Søknaden er todelt. Den ene delen fylles ut av søker (pasientens søknad). Den andre delen (legeerklæring ved søknad) fylles ut av fastlege eller revmatolog. Med søknaden må det følge siste epikrise fra revmatolog. Ved eventuell annen sykdom som har krevd sykehusinnleggelse etc. de senere år, må aktuell epikrise vedlegges. Er det behov for ledsager pga. nedsatt funksjonsevne må dette dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.

Søknadsskjema kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut, signeres og sendes samlet per post. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan ta i mot søknader på e-post på grunn av at det er sensitive personopplysninger.

Planlagte reiser i 2024 - se datoer som er bekreftet

Vintersol, Tenerife, Spania

Første halvår: datoer er bekreftet         

 • 09.01 - 06.02                                             
 • 06.02 - 05.03                                               
 • 30.04 - 28.05
 • 28.05 - 25.06

Andre halvår:

 • 15.10 - 12.11
 • 12.11 - 10.12

Casas Heddy, Lanzarote, Spania

Første halvår: datoer er bekreftet 

 • 06.01 - 03.02
 • 03.02 - 02.03
 • 02.03 - 30.03

Andre halvår:

 • 19.10 - 16.11
 • 16.11 - 14.12

Balçova, Izmir, Tyrkia

Første halvår: datoer er bekreftet

 • 30.04 - 28.05
 • 28.05 - 25.06                                                              

Andre halvår:

 • 25.06 - 23.07
 • 23.07 - 20.08
 • 20.08 - 17.09
 • 17.09 - 15.10

Hvorfor kan jeg ikke få behandlingsreise om vinteren? Det er da jeg trenger det mest!

Det finnes svært få behandlingssentre som tilfredsstiller våre krav til kvalitet og størrelse så langt sør at de samtidig tilfredsstiller kravet om gjennomsnittlig temperatur over 15 grader også vinterstid. 

Er det egentlig noe poeng i å dra på behandlingsreise midt på sommeren?

Kanskje ikke om det er ferie og solsengen man lengter etter. Men svaret er ja dersom man vil trene seg opp til å bli sterkere, mykere og få mer overskudd til å møte høsten. Dersom man ikke får tilbud om behandlingsreise, vil sommeren være en perfekt timing for opptrening hjemme i Norge også. Tørt, varmt og stabilt klima er i studier vist å redusere smerte. Og uten smerte er det lettere å gjennomføre et treningsprogram, uansett hvor man er i verden. BROR studien (se forskningsfanen) viste at effekten på kondisjon var den samme om man var på opptrening i Norge eller på behandlingsreise. Men man så større og mer varig effekt på bevegeligheten, smerten og trettheten dersom opptreningen foregikk i et stabilt, varmt klima. Så ja, gjennomfører man behandlingsprogrammet, er det absolutt mye å hente også på en behandlingsreise om sommeren!

Hjemmeside og informasjonsbrosjyrer:

Behandlingssted er Casas Heddy på Lanzarote.

Behandlingsreisen er tre ukers opphold med trening, behandling og medisinskfaglig oppfølging. Dersom det foreligger særskilte behov eller omstendigheter kan ungdom mellom 14 og 18 år gis rett til å ha med en ledsager. Dette må dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for alle grupper i 2024 var 1. november 2023.

Søknadsskjema

Søknadsskjema kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut, signeres av de/ den som har foreldreansvar og sendes samlet per post. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan ta i mot søknader på e-post på grunn av at det er sensitive personopplysninger.

Planlagte reiser i 2024 datoer er bekreftet

 • 2. mars til 23. mars: Barn 12–14 år med ledsager
 • 23. mars til 13. april: Barn 9–11 år med ledsager
 • 26. juni til 17. juli: Ungdom 16–19 år uten ledsager
 • 17. juli til 7. august: Ungdom 14–16 år uten ledsager
 • 2. november til 23. november: Barn 4–8 år med ledsager

Hjemmeside og informasjonsbrosjyrer:

Behandlingsreisen er tre ukers opphold på Vintersol, Tenerife med behandling og medisinskfaglig oppfølging.

Søknader vurderes fortløpende, men skal ikke være eldre enn tre måneder ved uttak. Uttak til hver gruppe foretas ca. syv uker før avreisedato.    
Er det behov for ledsager pga nedsatt funksjonsevne må dette dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.

Best mulig effekt

For å oppnå best mulig effekt av behandlingsreisen gjelder følgende anbefalinger for reisetidspunkt vurdert opp i mot hudtype:

 • Hudtype 1: alltid solbrent, aldri brun – bør ikke søke behandlingsreise.
 • Hudtype 2: ofte solbrent, av og til brun – anbefales reise i perioden november – mars.
 • Hudtype 3: av og til solbrent, oftest brun – anbefales reise i perioden mars – oktober.
 • Hudtype 4 og høyere: sjelden/aldri solbrent, alltid brun – bør reise i perioden april – september.

Søknadsskjema

Deler av søknadskjema kan fylles ut elektronisk, resten må fylles ut manuelt. Skjemaet må skrives ut,  signeres og sendes samlet per post. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan ta i mot søknader på e-post på grunn av at det er sensitive personopplysninger.

Planlagte reiser i 2024 

Første halvår: - datoer er bekreftet

 • 23.01 - 13.02  
 • 13.02 - 05.03 
 • 05.03 - 26.03 
 • 26.03 - 16.04  
 • 16.04 - 07.05 
 • 07.05 - 28.05                                                      

Andre halvår: - datoer er bekreftet

 • 24.09 - 15.10
 • 15.10 - 05.11
 • 05.11 - 26.11

Hjemmeside og informasjonsbrosjyre:

Behandlingsreisen er tre ukers opphold på Vintersol, Tenerife med behandling og medisinskfaglig oppfølging. Dersom det foreligger særskilte behov eller omstendigheter kan ungdom mellom 14-18 år gis rett til å ha med en ledsager. Dette må dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.    

Søknadsfrist

 • Barn (til og med 14 år) med ledsager: Søknadsfrist for 2024 var 1. desember 2023.

 • Ungdom (14–19 år): Søknadsfrist for 2024 var 1. desember 2023.

Søknadsskjema

Søknadsskjema kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut, signeres av de/den som har foreldreansvar og sendes samlet per post. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan ta i mot søknader på e-post på grunn av at det er sensitive personopplysninger.

Planlagte reiser i 2024 – se datoer som er bekreftet

 • Barn (til og med 14 år) med ledsager: 13. februar til 5. mars. - bekreftet
 • Ungdom (15–19 år) uten ledsager: 26. mars til 16. april. - bekreftet

Hjemmeside og informasjonsbrosjyrer:

Behandlingsreisen er tre ukers opphold med behandling og medisinskfaglig oppfølging.
Dersom det foreligger særskilte behov eller omstendigheter kan ungdom mellom 14 og 18 år gis rett til å ha med en ledsager. Dette må dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden. Det er ikke mulighet å ha med friske søsken på behandlingsreisen.

Søknadsfrister 

 • 1. september 2023 var det søknadsfrist for alle grupper i 2024.

Søknadsskjema

Søknadsskjema kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut, signeres av de/ den som har foreldreansvar og sendes samlet per post. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan ta i mot søknader på e-post på grunn av at det er sensitive personopplysninger.

Planlagte reiser i 2024 – datoer er bekreftet

 • 17. januar til 7. februar: Barn med ledsager
 • 7. februar til 28. februar: Barn med ledsager
 •  28. februar til 20. mars: Barn med ledsager
 • 3. april til 24. april: Barn med ledsager
 • 24. april til 15. mai: Barn med ledsager
 • 15. mai til 5. juni: Barn med ledsager
 • 19. juni til 10. juli: Ungdom 14-18 år uten ledsager
 • 18. september til 9. oktober: Søskengruppe med ledsager
 • 9. oktober til 30. oktober: Barn med ledsager

Hjemmeside og informasjonsbrosjyrer:

Behandlingsreisen er fire ukers opphold på Vintersol, Tenerife med trening, behandling og medisinskfaglig oppfølging.

Søknadsfrister

Det er kun en søknadsfrist per år og den er 1. oktober..

 • For reiser i 2024 var fristen 1. oktober 2023.

Søknadsskjema

Søknaden er todelt. Side 1 fylles ut av søker, side 2 av lege. Kopi av aktuelle epikriser fra innsøkende lege, eventuelt andre leger og/eller fra sykehus-/ rehabiliteringsopphold må vedlegges. Er det behov for ledsager pga nedsatt funksjonsevne må dette dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.

Det er spesielt viktig at nye søkere sender med epikriser som beskriver senskader og funksjonsnivå. Det må komme frem av søknad eller epikriser at nåværende helseproblemer skyldes tidligere poliosykdom. Søknadsskjema kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut, signeres og sendes samlet per post. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan ta i mot søknader på e-post på grunn av at det er sensitive personopplysninger.

Planlagte reiser i 2024 - datoer er bekreftet

Første halvår:

 • 05.03 - 02.04
 • 02.04 - 30.04                 

Andre halvår:

 • 20.08 - 17.09 
 • 17.09 - 15.10

Hjemmeside og informasjonsbrosjyre:

Behandlingsreisen er fire ukers opphold på Vintersol, Tenerife med trening, behandling og medisinskfaglig oppfølging.

Tilbudet vil kun gjelde personer med langsomt progredierende ALS/PLS. Søkere med respirasjonsproblemer, svelgvansker og/eller talevansker (bulbær affeksjon) vil dessverre ikke kunne tildeles reise. Legeerklæring ved søknad må fylles ut av nevrolog.

Søknadsfrist

Det er kun en søknadsfrist per år og den er 15. oktober for reiser påfølgende år i januar/februar/mars.

Det er viktig at søknader vi mottar ikke er eldre enn 2 måneder
før søknadsfristen 15. oktober. 

Søknadsskjema

Søknaden er todelt. Side 1 og 2 fylles ut av søker, side 3 av nevrolog. Kopi av aktuelle epikriser fra innsøkende lege, eventuelt andre leger og/eller fra sykehus-/ rehabiliteringsopphold må vedlegges. Er det behov for ledsager pga nedsatt funksjonsevne må dette dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.

Søknadsskjema kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut, signeres og sendes samlet per post. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan ta i mot søknader på e-post på grunn av at det er sensitive personopplysninger. 

Planlagte reiser i 2024 - alle datoer er bekreftet

 • 9. januar til 6. februar 
 • 6. februar til 5. mars 
Mer informasjon:

I «Forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser)» er det to paragrafer som omhandler ledsager.

§ 7. Rett til ledsager står følgende

Rett til å ha med én ledsager har pasienter under 14 år og pasienter som på grunn av nedsatt funksjonsevne har behov for ledsager.

Hvis det foreligger særskilte behov eller omstendigheter, kan pasienter mellom 14 og 18 år gis rett til å ha med én ledsager. Mindreårige søsken som reiser på samme behandlingsreise har kun rett til å ha med én ledsager for inntil tre søsken.

Behovet for ledsager på grunn av nedsatt funksjonsevne skal dokumenteres og bekreftes av lege. Dette vil imidlertid kun være aktuelt for svært få pasienter, da man for å få tildelt en behandlingsreise uansett må kunne nyttiggjøre seg det totale behandlingstilbudet. For revmaprogrammet vil dette for eksempel innebære inntil tre aktive og to passive øvelser per dag der aktiv trening i grupper er en sentral del.

Dersom det søkes om ledsager skal dette fremgå av legeerklæring ved søknad om behandlingsreiser (eget kryss i søknadsskjema). Det må i tillegg vedlegges grundig dokumentasjon på funksjon og ledsagerbehov.

Både plass til pasient og ledsager tas fra det totale antall behandlingsplasser, og det er ikke mulig i ettertid å innvilge plass til ledsager for en pasient som har fått innvilget en behandlingsreise.

§ 8. Krav til ledsager står følgende

Pasientens ledsager må være egnet til å ivareta pasientens behov for oppfølging under behandlingsreisen. 

Egenandel

Fra 1. januar 2021 ble det kun ett frikort for helsetjenester.

Stortinget har bestemt at voksne og ledsagere til barn betaler en egenandel/egenbetaling på 137 kroner per døgn. Det vil si 3836 kroner for fire ukers behandlingsopphold, og 2877 kroner for tre uker. Trekker du deg innenfor seks uker før avreise uten legeerklæring, må du betale et gebyr på 750 kroner.

Egenandelen/egenbetalingen betales i etterkant av behandlingsreisen.

Barn og ungdom betaler ingen egenandel. Ledsagere til barn må betale egenbetaling uavhengig av om vedkommende har frikort. Behandlingsreiser inngår i frikortordningen for helsetjenester.

Vi rapporterer til HELFO når du har betalt fakturaen og de refunderer automatisk når egenandelstaket er nådd. Du kan følge med på dine registrerte egenandeler ved å logge inn på Mine egenandeler på helsenorge.no.

Forsikring

Alle pasienter og ledsagere er kollektivt forsikret i Gouda Reiseforsikring. I tillegg omfattes reisende av Norsk Pasientskadeerstatning. Ved permisjoner med overnatting må egen reiseforsikring tegnes, da den kollektive forsikringen ikke gjelder under permisjon.

Ved reiser til Spania må du i tillegg ha med gyldig europeisk helsetrygdekort. 

Du må selv sjekke hva slags forsikring som kreves for eventuelle hjelpemidler f.eks. rullestol og lignende.

Spørsmål vedrørende forsikring kan rettes til Gouda Reiseforsikring på

telefon 24 14 45 70. 

Medisiner og medisinliste

Du må ta med nødvendige medisiner for hele oppholdet. Dette gjelder også medisiner du bruker ved behov samt alle typer injeksjonsmedisiner.

Sterke smertestillende (A og B preparater) er det ikke mulig å få resept på når du er på behandlingsreise. Det er viktig at du også tar med oppdatert medisinliste som inneholder navn på medikamentet samt hvilken dose du bruker.

Du kan ved behov få hjelp til å sette injeksjoner under oppholdet. Husk alltid å transportere medisin som skal oppbevares kjølig i egen kjølebag som håndbagasje. Når du tar med reseptbelagte legemidler til utlandet, må du kunne dokumentere at de er til personlig bruk. Legeerklæring på engelsk må kunne fremvises som dokumentasjon. Snakk med apoteket hvis du er i tvil. 

MRSA testing etter hjemkomst

Ved kontroll på norsk sykehus (innleggelse eller poliklinikk) i løpet av de første 12 månedene etter hjemkomst fra behandlingsreise må du ta MRSA prøve (nese, hals og perineum). Skriv om dette er vedlagt tilbudsbrevet.

Ved flere norske sykehus anbefales også testing (avføringsprøver) på bakterier med ESBL (Extended spectrum betalactamase) og VRE (vancomycinresistente enterokokker) før innleggelse, følg lokale retningslinjer angående dette.

Penger

 • Spania: Pengeenheten er Euro. Du kan bruke Visa- og kredittkort.
 • Tyrkia: Pengeenheten er Tyrkiske lire. Du kan bruke Visa- og kredittkort.

Sykemelding/sykepenger og pensjon

I henhold til folketrygdloven § 8-4 har du rett på sykemelding for å delta på behandlingsreise. 

Dette må du selv ordne hos din lege. Sykepenger og pensjon utbetales etter samme regler som for opphold på norsk sykehus. For behandlingsreise utenfor EØS må du krysse for at du skal oppholde deg i utlandet og legge ved tilbudsbrevet fra oss som bekrefter dette eller få legen til å skrive en erklæring som du legger ved sykemeldingen til NAV.

Dekning av tapt arbeidsfortjeneste for ledsager til barn

Folketrygdloven § 9-14 gir rett til opplæringspenger i inntil tre uker for yrkesaktive foresatte som har omsorg for langvarig syke eller funksjonshemmede barn. Hvis andre enn foreldrene søker om opplæringspenger må de ha fast og regelmessig omsorg for barnet. Det er ikke nok at dere er i familie eller har et nært forhold. 

Slik søker du: Fyll ut skjema som du har fått tilsendt fra Behandlingsreiser dersom du takker JA. Lege ved Behandlingsreiser fyller ut søknadsskjema som sendes til deg for signering og videresending til NAV sammen med kopi av brevet hvor barnet innvilges opphold. Hvis din arbeidsgiver ikke forskutterer opplæringspenger, må du sende inn skjema for inntektsopplysninger (NAV blankett NAV 09-35.01) til ditt NAV kontor.

Transport

Transport fra bosted til/fra nærmeste flyplass må du ordne selv. Ditt lokale helseforetak dekker standardsats på reiser under 300 km, på reiser over 300 km dekkes reiser med rutegående transport.

Ved tidlig flyavgang på utreisen/sen ankomst på hjemreisen kan overnatting på Comfort Hotel Runway eller Quality Airport Hotel Gardermoen ordnes. Du bestiller selv overnattingen og betaler direkte til hotellet. Pris er oppgitt på påmeldingsskjemaet til Ving og prisen er inkludert transport tur/retur hotell - flyplass og frokost.

Du kan også bestille overnatting der du selv ønsker.

Refusjon gis i henhold til pasientreiseforskriften.

Du må sende inn utfylt reiseregningsskjema til Helseforetakenes senter for pasientreiser i etterkant av reisen. Det må legges ved bekreftelse på at du har vært på behandlingsreise. Dette er kopi av faktura på egenandel, kvittering for betalt egenandel og originalkvitteringer på transport og overnatting. 

Dersom du har spørsmål angående refusjon, ta kontakt med Pasientreiser på tlf. 05515.

For nærmere informasjon om reisen kan Ving kontaktes på:

Vaksiner

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle bør være vaksinert  mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliovaksine. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år. FHI anbefaler også vaksine mot kusma, rødehunder og meslinger.

For reiser til Tyrkia gjelder de samme rådene for vaksinering som over men i tillegg bør man snakke med sin lege angående behovet for Hepatitt A vaksine (Havrix). 

Hensikten med denne oversikten er å gi en kortfattet oppsummering av studier på effekten av behandlingsreiser.

Kunnskapssenterets oppsummering av randomiserte kontrollerte studier

Et systematisk litteratursøk ble gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2012. De fant 17 randomiserte kontrollerte studier (RCT) som evaluerte effekt av behandlingsreiser ved ulike sykdommer. Disse var beskrevet i 20 artikler som blir presentert i følgende notat tilgjengelig på Kunnskapssenteret.

Studier gjennomført ved seksjon for Behandlingsreiser

Vi står bak 11 av de 20 artiklene som er presentert i Kunnskapssenterets oppsummering. Disse er gjennomført i samarbeid med ulike fagmiljø i Norge med kompetanse på aktuelle diagnosegruppe. Disse RCTene har som hovedhensikt å undersøke om man får en tilleggseffekt av å gjennomføre et behandlingsprogram i et varmt klima sammenliknet med norsk klima. I det følgende presenteres disse studiene i mer detalj, samt en rekke andre studier som også utgår fra vår seksjon.

Programmene våre i dag:

Prøvegrupper

Studier av behandlingsreise for potensielt nye diagnosegrupper benevnes "prøvegrupper". Disse studiene er initiert av helse og omsorgsdepartementet (HOD) og studienes resultater anses å danne grunnlaget for vurderingen om diagnosegruppen skal bli inkludert i behandlingsreisers program. Her presenteres studier gjennomført på deltakere med følgende diagnoser:

Nærmere orientering om behandlingsreiseordningen finner man i den offentlige utredningen (NOU 2000:2). Behandlingsreiser til utlandet – Et offentlig ansvar?.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 12:00 - 14:00
 • Tirsdag 12:00 - 14:00
 • Onsdag 12:00 - 14:00
 • Torsdag 12:00 - 14:00
 • Fredag 12:00 - 14:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Seksjon for Behandlingsreiser Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo