Forskning på klimabehandling for pasienter med Cerebral parese

​RC​​T 1

Voksne og bar​n med cerebral parese (CP)

En faggruppe fra Barnenevrologisk seksjon og Nevrologisk avdeling ved Rikshospitalet gjennomførte i 2002–2004 en RCT studie der både voksne og barn med cerebral parese (CP) var inkludert. Denne ble initiert etter anmodning fra HOD og gjennomført i samarbeid med BHR.

Voks​ne

59 voksne deltakere fikk enten et fire ukers behandlingsprogram på Casas Heddy på Lanzarote eller de var i en kontrollgruppe som levde som vanlig hjemme. De som var i kontrollgruppen (i 2002) fikk behandling på Lanzarote i 2003, og ble dermed sine egne kontroller (halvt crossover design). Deltakerne ble undersøkt både før og etter behandlingen, samt etter tre og seks måneder.

HovedfunnMan fant vedvarende mindre smerter, samt mindre subjektive og depressive symptomer tre måneder etter behandlingen på Lanzarote. Det var da også en samlet bedring av de fysiske testene på 10–15 prosent i Lanzarotegruppen, men denne var ikke signifikant større enn i kontrollgruppen.

Skjeldal OH, Dahl A, Diseth TH. Behandlingsreise i varmt klima for voksne og barn med Cerebral parese. 

Barn​​

Studien inkluderte 57 barn og ungdom med CP som deltok i et 4 ukers habiliteringsprogram på Lanzarote. Pga lav deltakelse i kontrollgruppen, ble designet omgjort fra en RCT til en logitudinell oppfølgingsstudie med etterkontroller etter 3 og 6 måneder.​

Hovedfunn​​​​​: Man fant både bedring i fysisk funksjon, atferdsmessige og følelsesmessige parametere, samt økning i barnas selvfølelse. Disse resultatene er publisert i en egen artikkel:

Skjeldal OH, Capjon H, Dahl A, Diseth TH. Therapy in a subtropical climate for children with cerebral palsy. Evidence of physical and psychosocial effects? Acta Paediatr 2009 Apr;98(4):670-4.

Resultatene av denne studien ble vurdert i HOD i 2005 og diagnosegruppen ble da ikke innlemmet i programtilbudet ved BHR.

Sist oppdatert 15.03.2023