Stab medisin, helsefag og beredskap (MHB)

Vi har et strategisk ansvar for medisinsk og helsefaglig utvikling av helsetjenesten i sykehuset. I dette ligger en fremtidsrettet tilnærming til hvordan fagprofesjoner samarbeider til pasientens beste, med mål om at tjenestene som ytes er av høy kvalitet, trygge og sikre for pasientene og bidrar til god ressursutnyttelse. Staben ledes av medisinsk direktør Hilde Myhren.

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 1 (Tårnbygget), 2. etasje.
Ullevål hovedinngang i sol

Foto: Oslo universitetssykehus

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0455 Oslo