Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn (KSSB)

KSSB er etablert for å øke nasjonal kompetanse på diagnostikk, behandling, oppfølging og senfølger av behandlingen for barn med kreftsvulster. Behandlingsresultatene registreres i Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft etablert i samarbeid med Kreftregisteret. Kvaliteten av felles nasjonal diagnostikk, behandling og oppfølging sikres gjennom forskning, kurs og regionalt samarbeid.

Slik finner du fram

En stor bygning med tårn

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo