Ekspertsykehuset

Lystgassbehandling til barn og unge, et stort fremskritt!

Barn på sykehus må ofte igjennom flere smertefulle prosedyrer i forbindelse med utredning, diagnostikk og ved enkelte typer behandling. Tidligere ble barn som motsatte seg gjennomføringen av medisinske prosedyrer på sykehus i en del tilfeller holdt fast, slik at prosedyren likevel kunne gjennomføres. Men det å ta fra barnet kontrollen ved å holde det fast, kan gi fysiske og psykiske skadevirkninger.

Bilde av Petter og Rasmus
Petter viser på Rasmus hvordan lystgass gis. Foto: Linn Margrete Vold, OUS.

​Tekst av: Linn Margrete Vold, pedriatrisk sykepleier, Anja Hetland Smeland, forskningssykepleier, Kirurgisk avdeling for barn, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi (HHA), Kine Fonahn, sykepleier og Aase Mette Bråthen, seksjonsleder, Avdeling for barnemedisin og transplantasjon, Barne- og ungdomsklinikken (BAR), Oslo universitetssykehus (OUS). Bilder: Linn Margrete Vold, OUS.

Helsepersonell som jobber med barn er derfor blitt mer fokusert på å redusere smerte, dempe angst og unngå psykiske traumer i forbindelse med prosedyrer og stadig flere avdelinger på OUS tilbyr nå lystgass som smertelindring til barn og unge ved prosedyrer.

Lystgass:
Sykepleieadministrert lystgass gis i en fast blanding av 50% oksygen og 50% lystgass (Livopan®). Lystgass er en fargeløs og nesten luktløs gass som har beroligende og smertedempende effekt ved inhalasjon.

 

Mange barn må igjennom smertefulle prosedyrer på sykehus

Barn er en sårbar gruppe, og et sykehusbesøk er en utfordrende hendelse for barn. Barnet og familiene møter mange nye mennesker, nye steder, skremmende utstyr, nye lukter og lyder og barnet må ofte igjennom smertefulle eller skremmende undersøkelser.

Et alternativ er da å benytte lystgass, og høsten 2018 tok Barnemedisinsk poliklinikk og dagenhet ved Rikshospitalet i bruk lystgass som smertelindring ved prosedyrer.

Den gode erfaringen førte til stor etterspørsel både fra foresatte, barn og unge selv, leger og andre avdelinger på sykehuset og høsten 2020 ble prosjektet: "Økt tilgjengelighet og sikker administrering av lystgass til barn og unge ved smertefulle prosedyrer", tildelt midler fra Helse Sør Øst.

Bilde av sykepleiere i prosjektet

Linn Margrethe Vold, Kine Fonahn, Aase Mette Bråthen og Anja Hetland Smeland.

Økt tilgjengelighet og sikker administrering av lystgass til barn og unge ved smertefulle prosedyrer

Hensikten med prosjektet er å kvalitetssikre og utvide lystgass behandlingstilbudet til alle barn som står i fare for å bli utsatt for tvang under smertefulle prosedyrer eller legges unødvendig i narkose. Overordnet mål med prosjektet er at barnet opplever økt mestring og forståelse med minimal prosedyresmerte.

Til nå har 1600 barn fått lystgassbehandling  ved OUS.  Alle behandlinger er evaluert (Evalueringsskjema) og vi ser at lystgass har gitt en høy suksessrate hos oss, 94 % kunne gjennomføre prosedyren.

Barna opplever mestring og lite smerte (gjennomsnitt smerteskår på 2 (av totalt 10), og det er ingen bruk av tvang. 

En behandling tar gjennomsnittlig 11 minutter, og det er ikke rapportert noen alvorlige hendelser knyttet til lystgassbehandlingen.

Prosjektet har løftet fokus på hvordan vi i sykehuset ivaretar barna og tilrettelegger for barns mestring i prosedyresituasjoner. Det har belyst viktigheten av å forberede barna i forhold til barnets alder, utviklingstrinn og psykososiale behov.

I tillegg viser evalueringen av prosjektet at kompetanse om smertebehandling til barn under prosedyrer er avgjørende for at barnet angir lav smerteskår.

  • Livopan® er enkelt å administrere, det er svært få bivirkninger
  • Lystgassbehandling til barn og unge i OUS er et kvalitetsforbedringsprosjekt.

Lystgass administrert som Livopan er trygt å bruke av trente sykepleiere på avdeling med standard overvåkning uten at anestesipersonell må være til stede. Gassen administreres via et lukket system, med minimal risiko for påvirkning av den som administrerer.

Status prosjektet

Prosjektet går over to år, og vi er nå halvveis. Arbeidet går etter planen. Vi er ferdig med forberedelsesfasen hvor det ble utarbeidet nasjonal fagprosedyre (eHåndbok - Administrering av lystgass til barn og ungdom ved prosedyrer (ous-hf.no), standardisert opplæringsmateriell og krav til sertifisering (Sertifiseringsliste).

Det er også utarbeidet informasjonsmateriell  til barn og  foresatte (forberedelsesfilm ungdomforberedelsesfilm barn, forberedelsesbildeperm, informasjonsbrosjyre,

Les også: Lystgass til barn - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)


Totalt tilbyr nå 17 enheter i OUS lystgassbehandling til barn. 120 helsepersonell har fått systematisk teoretisk og praktisk opplæring i å administrere lystgass. Disse er instruktører på sine enheter og kan lære opp videre.

Prosjektet har fått mye oppmerksomhet og ført til økt fokus på håndtering av barn og smerter og smertefulle prosedyrer generelt.

Prosjektgruppen har fått mange henvendelser fra ulike samarbeidspartnere, internt og eksternt, og deltakerne i prosjektgruppen har hatt mye undervisning og veiledning innen tema. Prosjektet har også ført til tettere samarbeid på tvers av enheter og faggrupper.

Les mer om Kirurgisk avdeling for barn ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Avdeling for barnemedisin ved Oslo universitetssykehus (OUS).

 

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

 

 

 


 


 


 

Sist oppdatert 19.12.2023