Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker er organisert som en del av Seksjon for nevrohabilitering- barn, Rikshospitalet. Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om optimalisert spiseutvikling hos barn med spisevansker. Formålet med den nasjonale kompetansetjenesten er å bidra til at barn med spisevansker får et godt tverrfaglig tilbud som dekker hele pasientforløpet; utredning, behandling, veiledning og tilrettelegging av tiltak. Den Nasjonale kompetansetjenesten er ikke en behandlingstjeneste. Pasienter med spise- og ernæringsvansker må henvises til aktuelt lokalt sted i spesialisthelsetjenesten som kan følge opp problemet over tid. Disse kan søke råd fra den nasjonale kompetansetjenesten hvis de finner grunn til det.

Slik finner du fram

En stor bygning med tårn

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo