Forskning

Klinikkens forskergrupper AKU

Her kan du finne informasjon om klinikkens forskergrupper.

Forskergruppene

 • Anestesi- og intensivmedisin

  Gruppen omfatter et bredt spektrum av forskningsaktiviteter innen anestesirelaterte emner og intensivmedisinske problemstillinger.

 • Forskningsgruppe hjertestans (OSCAR)

  Gruppen har hovedfokus på hjertestansforskning, både klinisk, eksperimentelt og ved opplæring i hjertelungeredning.

 • Forskningsgruppe sykepleie

  Forskningen er knyttet opp mot symptomer, livskvalitet og forebygging som har betydning for den akutt og kritisk syke pasienten.

 • Forskningsgruppe Traumatologi

  Som et av Europas største traumesentre har Oslo universitetssykehus et betydelig ansvar for å bidra til bedret behandling av alvorlig skadde og i utvikling av skadeforebyggende tiltak.

 • Image guided general surgery and intervention

  Our group focuses on research on the results of new minimally invasive surgical techniques in addition to development of new procedures.

 • Klinisk og eksperimentell kardiovaskulær overvåkning

  Gruppen har som mål å utvikle og teste ny teknologi for, kardiovaskulær overvåkning, kardiovaskulær respons på nye kardiovaskulære terapier og myokardfunksjon i terapeutisk hypotermi og alvorlig sepsis.

Sist oppdatert 03.11.2023