Spiseforstyrrelser, regional seksjon

[alternativ tekst]

Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) er et høyspesialisert klinisk tilbud for barn/ungdom og voksne med diagnostiserte spiseforstyrrelser i Helse Sør-Øst. Vi består av en regional poliklinikk med dagbehandling, tre døgnbehandlingsenheter og en regional kompetansetjenesteenhet. 

Vi tar imot pasienter som blir henvist fra spesialisthelsetjenesten i regionen.

Pasienter kan søkes til RASP når utredning og behandling etter gjeldende kliniske retningslinjer i spesialisthelsetjenesten ikke har gitt tilfredsstillende resultat innen rimelig tid.  

Kontakt oss

Telefon
  • Ekspedisjon: +47 23 01 62 30
Telefontid
kl. 08.00 – 15.30 på virkedager
Faks
  • Faks, RASP: + 47 23 01 62 31
Åpningstider
Epost
Antall ansatte
Leder
Asbjørn Syversen
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Regional seksjon spiseforstyrrelser
Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Postnummer
0450 Oslo
Besøksadresse
Kirkeveien 166
Ullevål sykehus
Bygg 37, inng.A

RASP er en regional spesialisthelsetjeneste for spiseforstyrrelser i Helse Sør-Øst.
Våre tre overordnede ansvarsområder er:

  • Klinisk behandling
  • Utdanning/kompetanseheving
  • Forskning og metodeutvikling

Hvert av disse tre områdene er grunnleggende målsettinger for RASP's virksomhet, og de tre delene er nært knyttet sammen.

Gjennom disse ansvarsområdet legges det vekt på et tverrfaglig forankret behandlingstilbud til pasienter og pårørende. I tillegg ønsker vi et utstrakt samarbeid med våre samarbeidspartnere og lokale behandlingsinstanser i helseregionen. Vi ønsker å bidra til å heve og spre kompetanse i regionen, her samarbeider vi nasjonalt og internasjonalt, og har stor aktivitet innenfor forskning, prosjekter, utdanningstilbud, og kursvirksomhet.

Publisert 09.09.2010 09:42 | Endret 15.09.2016 10:01

 Ledige behandlingstilbud

 Underordnede enheter

 Brukerundersøkelse

Er du pasient ved RASP? Si din mening om behandlingen du får her:

 Utdanningstilbud

 Kurs / aktiviteter arr. av RASP

 Overordnet avdeling

 Relaterte diagnoser

 Relaterte behandlinger

 Relaterte undersøkelser

 Relaterte mestringsstrategier

 Relaterte nyheter