Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Tilbudet retter seg mot mennesker i alle aldre og livsfaser 

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser  er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Kompetansesenteret er lokalisert på Spesialsykehuset for epilepsi, SSE i Bærum, og har ansvaret for å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning for disse sjeldne diagnosene:

Aicardi syndrom

Ohtahara syndrom

Tidlig myoklon encefalopati

Dravet syndrom

GLUT1-mangelsykdom

Landau-Kleffner syndrom

Sturge-Weber syndrom

Tuberøs sklerose

Spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall (tidligere kalt Malign migrerende partiell epilepsi (MPSI/MPEI))

Lafora sykdom

Unverricht-Lundborg sykdom

Progressiv myoklonusepilepsi Nordsjøvariant (North Sea)  

 

Brukere, pårørende og fagpersoner over hele landet kan kontakte oss uten henvisning. Våre tjenester er gratis.

Les mer om oss!

 

Kontaktinformasjon

Tlf.: 67 50 11 95/67 50 13 50  
Besøksadr.:G.F. Henriksens vei 29, Sandvika
Postadr.:

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE, Oslo universitetssykehus HF

Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo

E-post:  kompetansesenter-sse@ous-hf.no

 

 

Kontakt oss

Telefon
Telefontid
Faks
Åpningstider
Epost
Antall ansatte
Leder
Postadresse
Postnummer
Besøksadresse
Publisert 08.04.2011 09:42 | Endret 06.07.2016 13:00

 Relaterte aktiviteter

 Relaterte nyheter

 Underordnede enheter

 Relaterte diagnoser

 Overordnede enheter

 Relaterte behandlinger

 Relaterte undersøkelser

 Relaterte mestringsstrategier