Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst skal bidra til å styrke kvaliteten på tjenestene i regionen. Fagpersoner i spesialist- og primærhelsetjenesten er den primære målgruppen. Kompetansetjenesten skal ikke bedrive pasientbehandling. Virksomheten i de regionale kompetansetjenestene skal sikre brukermedvirkning. (Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst, 2012).​​


​​​Nyheter​​


​ Tønsbergkonferansen 2016

Vi har igjen gleden av å invitere til Nasjonal Autismekonferanse på Oseberg Quality Hotel Tønsberg 1.-3.juni 2016. ​Les mer her..​


Konferanse Skolevegring; risikofaktorer, kartlegging og tiltak

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst arrangerer i samarbeid med Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Nord (R-FAAT), Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest og Helse Midt-Norge og Nasjonalt kompetansesenter nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) konferanse om skolevegring, den 19. oktober 2016 på Thon Hotel Vika Atrium.

Kursinvitasjonen kan du laste ned her. For å gå direkte til påmelding kan du følge denne linken​.​


Norsk Tourette Foreni​ng Jubileumskonferanse

Norsk Tourette Forening er 30 år og arrangerer i den forbindelse en jubileumskonferanse 29. mai på Quality Airport Hotel Gardermoen​. Du kan lese mer om konferansen på Norsk Tourette Forening sin hjemmeside​.


Nyhetsbrev fra RKT.

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi publiserer to ganger i året et nyhetsbrev. Det nyeste kan lastes ned her;

Nyhetsbrev no 1 2016


​ ​
Konferanse om kunnskapsbasert praksis for barn med Autismespekterforstyrrelser.

Nettverkene for tidlig innsats for førskolebarn med autisme i Helse Nord, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst inviterer til konferansen "Kunnskapsbaserte strategier for opplæring av barn med autismespekterforstyrrelser" i Bodø 21. september 2016.​ Les mer her​. 

Kontakt oss

Telefon
Telefontid
Faks
Åpningstider
Epost
post.rkt@ous-hf.no
Antall ansatte
Leder
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst
Pb 4956 Nydalen
0424 Oslo
Postnummer
Besøksadresse
Ullevål sykehus
Kirkeveien 166
Bygg 31B, 2de etasje
0407 Oslo


Publisert 23.08.2011 10:51 | Endret 03.05.2016 12:30