Psykiatrisk legevakt

[alternativ tekst]

Psykiatrisk legevakt er lokalisert ved
Oslo Legevakt i Storgaten 40 (kartlenke).
Telefon 116 117

Personer med behov for akutt psykiatrisk hjelp kan møte opp i våre åpningstider (se under). Det er ikke nødvendig med timebestilling eller henvisning fra lege.

Psykiatrisk legevakt i Oslo tilbyr hjelp ved akutte psykiske lidelser og kriser på kveldstid og i helger til alle som henvender seg. Et psykiatrisk kriseteam - med erfarne psykiatere, psykologer og psykiatriske sykepleiere - kan hjelpe med:

 • psykiske kriser
 • selvmordsproblematikk
 • psykoser
 • vurdering for innleggelse i psykiatrisk akuttavdeling

Psykiatrisk legevakt er en del av Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus.

Leder og seksjonsoverlege: Ewa Ness, spesialist i psykiatri.

Kontakt oss

Telefon
 • Oslo legevakt 116 117
Telefontid
Faks
Åpningstider
Kl. 16-22 på hverdager, 12-20 i helger/helligdager. Julaften 12-16, 1. juledag 12-20 og nyttårsaften 12-18.
Epost
post.psykiskhelse@ous-hf.no
Antall ansatte
Leder
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Psykiatrisk legevakt
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Postnummer
Besøksadresse
Oslo Legevakt
Storgata 40
0182 Oslo

Hvilken hjelp kan du få?
Psykiatere, psykologer og spesialsykepleiere ved Psykiatrisk legevakt er trenet til raskt å kunne vurdere hva slags hjelp som trengs. Av og til er en avklarende, støttende eller rådgivende samtale tilstrekkelig. Pasientene kan også få tilbud om medikamentell behandling, men ikke B-preparater. Noen pasienter blir henvist til DPS, annen instans på Legevakten (Allmennseksjonen, Sosial vakttjeneste, Observasjonsposten) videre i behandlingsapparatet eller til fastlegen, og noen blir lagt inn på Akuttpsykiatrisk avdeling.

Psykiatrisk legevakt er et akuttilbud, og tilbyr ikke oppfølgende samtaler.

Kort ventetid
Psykiatrisk legevakt har vanligvis størst pågang mellom klokken 1600 og 1800. De sykeste blir prioritert først. Normalt får ca halvparten av pasientene konsultasjon innen en time. Ventetiden kan bli noe lenger dersom pågangen er stor. Det er ikke nødvendig med timebestilling eller henvisning fra lege.

Når Psykiatrisk legevakt er stengt, kan personer med behov for akutt psykiatrisk hjelp ta kontakt med Allmennlegevakten 22 93 22 93.

Annen akuttpsykiatrisk hjelp
Fastlegen kan også gi akuttpsykiatrisk hjelp. Dersom fastlegen ikke er tilgjengelig, kan følgende instanser gi akuttpsykiatrisk hjelp i Oslo, men disse er ikke døgnåpne:

 • Søndre Oslo DPS: 23 02 30 00
 • Alna DPS Jerikoveien: 23 14 19 00
 • Lovisenberg DPS: 23 22 52 00
 • Tøyen DPS Hagegata: 24 07 44 00
 • Tøyen DPS Trondheimsveien: 22 04 36 00
 • Vinderen DPS: 22 02 98 00
 • Grorud DPS: 22 16 82 00
 • Nydalen DPS: 23 02 33 00

Se Veiviseren til psykiatrisk hjelp for voksne

Gjelder henvendelsen barn eller ungdommer under 18 år, så ta kontakt med nærmeste barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk på dagtid. 

Se Veiviseren til psykiatrisk hjelp for barn og unge.
Publisert 18.03.2011 10:51 | Endret 04.08.2016 10:26

 Overordnede enheter

 Underordnede enheter

 Relaterte diagnoser

 Relaterte behandlinger

 Relaterte undersøkelser

 Relaterte mestringsstrategier

 Relaterte nyheter

 Relaterte aktiviteter

 Øyeblikkelig hjelp

[alternativ tekst]
Ved livstruende sykdom eller
skade ring 113

 Noen å snakke med?

[alternativ tekst]
Ring hjelpetelefonen 
Mental Helse 116 123

Kirkens SOS 81 53 33 00

LPPs rådgivningstelefon for pårørende
22 49 19 22