Nasjonal kompetansetjeneste norsk senter for cystisk fibrose

Logoen til Norsk senter for cystisk fibrose 

Norsk senter for cystisk fibrose er en nasjonal kompetansetjeneste for personer med cystisk fibrose, Shwachman-Diamond syndrom, Primær Ciliedyskinesi, deres familier og tjenesteapparatet.

Senterets tverrfaglige team består av leger, sykepleiere, fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, psykolog, sosialkonsulent og administrativt personell.

Senteret ledes av Olav-Trond Storrøsten.

Kontakt oss

Telefon
  • 23 01 55 90
Telefontid
09.00 - 15.00
Faks
  • 23 01 55 91
Åpningstider
Epost
post.nscf@oslo-universitetssykehus.no
Antall ansatte
Leder
Postadresse
Norsk senter for cystisk fibrose
Oslo Universitetssykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Postnummer
Besøksadresse
Kirkeveien 166, bygg 30, inngang b
E-post
Vær oppmerksom på følgende når du sender e-post:

  • Send ikke opplysninger som er undergitt taushetsplikt. Særlig gjelder dette sensitive personopplysninger (som sykdom, diagnose og personnummer).
  • Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post.
  • Oppgi telefonnummer, slik at vi raskt kan ta kontakt ved behov for ytterligere opplysninger.
  • Pasienter med cystisk fibrose kan bruke MinJournal for trygg og sikker e-post kommunikasjon med fagpersoner ved Norsk senter for cystisk fibrose.
Publisert 24.01.2011 14:38 | Endret 23.02.2016 13:20

 Relaterte diagnoser

 Film om Cystisk fibrose

Lenke til infoside med film om CF 

 Brosjyre om NSCF

Lenke til brosjyre om NSCF (pdf). Åpnes i nytt vindu.
 

 Relaterte nyheter

 Relaterte aktiviteter

 Prosjekt

 Overordnede enheter

 Underordnede enheter

 Relaterte behandlinger

 Relaterte undersøkelser

 Relaterte mestringsstrategier