MBT Kvalitetslaboratorium

Vi kvalitetssikrer mentaliseringsbasert terapi (MBT) for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline).

Kvalitetslaboratoriet for mentaliseringsbasert terapi (MBT-lab) er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri ved Oslo universitetssykehus. MBT-laben ble opprettet i januar 2013, og er lokalisert på Seksjon for personlighetspsykiatri. Det finansieres av Helse Sør-Øst. Professor Sigmund Karterud leder prosjektet.  

 

Laboratoriets formål

Vi vil bidra til kvalitetssikring av pågående mentaliseringsbasert terapi i psykisk helsevern i Norge. MBT er en evidensbasert behandlingsform som har god effekt på dårlige pasienter når terapien utføres i henhold til retningslinjene. Av forskjellige grunner er ikke dette alltid like lett i praksis.

Prosjektet går ut på at terapeuter kan sende inn video-opptak av egne terapier, og få disse skåret og vurdert i henhold til MBT etterlevelse- og kompetanseskala. Denne skalaen er vitenskapelig validert, og alle fagpersoner ved kvalitetslaboratoriet har gjennomgått grundig opplæring for å sikre god skåringskompetanse. Det utarbeides en skåringsprofil som danner grunnlaget for en skriftlig klinisk tilbakemelding til terapeuten om etterlevelse og kompetanse i den timen som er vurdert, og med eventuelle råd for videre psykoterapeutisk arbeid. Det gis også anledning til at terapeuten kan konferere med bedømmer per telefon. Bedømningen fra laboratoriet vil kvalitetssikres ved at den bygger på konsensus mellom to av våre skårere, og at den er godkjent av veileder.

Laboratoriet vurderer både individual- og gruppeterapi. 


Målgruppene våre er både MBT programmer, og programmer under etablering. En mulig arbeidsrutine kan være at alle individualterapeuter i MBT team sender inn video-opptak til vurdering to ganger årlig.


Spørsmål?
Dersom du er interessert i å benytte MBT Kvalitetslaboratoriet, eller har spørsmål, send e-post til espfol@ous-hf.no eller ring 920 32 732.


Last ned brosjyre om MBT-lab

 

Kontakt oss

Telefon
Telefontid
Faks
Åpningstider
Epost
espfol@ous-hf.no
Antall ansatte
Leder
Postadresse
Postnummer
Besøksadresse
Publisert 11.01.2013 14:55 | Endret 14.01.2016 10:24

 MBT-laben på 7 minutter

 

 Organisering

MBT Kvalitetslaboratorium er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri

 Kontakt

Daglig leder Espen Folmo:

920 32 732 eller
23 01 69 72

Send e-post

 Brosjyre om MBT-lab

 Underordnede enheter

 Relaterte diagnoser

 Relaterte behandlinger

 Relaterte undersøkelser

 Relaterte nyheter

 Relaterte aktiviteter