Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse arbeider med sykdommer som primært rammer kvinner herunder reproduktiv helse og kjønnsforskjeller i helse.
Tjenestens kjerneaktivitet er kunnskapsformidling, fagutvikling og forskning. Kompetansetjenesten har etablert nasjonale og internasjonale fagnettverk som bidrar til forskning om årsaksforhold og behandling av sykdommer innen områdene reproduksjon og kjønnsforskjeller i helse.

Tjenesten har også etablert et nasjonalt register som understøtter implementering av kunnskapsbasert praksis i svangerskapsomsorgen.

Tjenesten formidler kunnskap gjennom kurs, hjemmesider, blogg på forskning.no og vitenskapelige publikasjoner.

Målet er å være en nasjonal aktør som fremmer kunnskap om kvinners helse i et livsløpsperspektiv til myndigheter, helsepersonell og publikum.

Kompetansetjenesten ledes av overlege, dr. med Siri Vangen.

Kontakt oss

Telefon
  • 23072683
Telefontid
Mandag - fredag, kl. 9 - 15
Faks
  • 23072684
Åpningstider
Epost
kvinnehelse@ous-hf.no
Antall ansatte
Leder
Postadresse
Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Postnummer
Besøksadresse
Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, avsnitt E3, 2. etg
Publisert 04.02.2011 13:33 | Endret 03.08.2016 11:41

 Overordnede enheter

 Underordnede enheter

 Relaterte diagnoser

 Relaterte behandlinger

 Relaterte undersøkelser

 Relaterte mestringsstrategier

Lenke til kvinnehelsebloggen på forskning.no

 Årsrapport

 Relaterte aktiviteter

 Relaterte nyheter