Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst (KSLB)

Foto: Shutterstock 

Vår målsetting er å være ledende innen kunnskapsbasert lindrende behandling i helseregionen, å bygge opp og spre kompetanse i palliasjon samt å være en aktiv pådriver for ulike organiserte kompetansenettverk i palliasjon. Les mer om oss!

Kontakt oss

Telefon
Telefontid
Faks
Åpningstider
Epost
Antall ansatte
Leder
Postadresse
Postnummer
Besøksadresse
Publisert 20.05.2011 14:25 | Endret 18.08.2016 13:03