CFS/ME, Nasjonal kompetansetjeneste for

I 2012 ble det opprettet Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME ved Oslo universitetssykehus som omfatter både barn, unge og voksne. Tjenesten utgår fra CFS/ME- senteret som tar seg av pasienter over 18 år, og CFS/ME teamet ved Barneavdeling for nevrofag som har ansvaret for barn og unge. Kompetansetjenesten baserer seg på den samlede kompetansen, og drives etter kravene i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Kontakt oss

Telefon
Telefontid
Faks
Åpningstider
Epost
Antall ansatte
Leder
Postadresse
Postnummer
Besøksadresse

Kontaktpersoner 

Ingrid B. Helland, lege og leder av kompetansetjenesten, Rikshospitalet
Elin B. Strand, psykologspesialist, Aker sykehus
Berit W. Njølstad, ergoterapispesialist, Rikshospitalet
Ingrid Herder, revmatolog, Aker Sykehus
Kjersti Uvaag, spesialfysioterapeut, Aker Sykehus
Nina K. Helvik Nordli, sekretær, Rikshospitalet

Kontakt oss  ​Henvendelsen må inneholde fullt navn og postadresse. Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post

 

Referansegruppen for kompetansetjenesten

Anika Aakerøy Jordbru (Helse Sør-Øst)
Dag Sulheim (Helse Sør-Øst)
Else Marie B. Stålen  (Helse-Midt)
Merethe Eide Gotaas (Helse-Midt)
Torstein Baade Rø  (Helse-Midt)
Kjell Søiland  (Oslo kommune)
Nina Langeland  (Helse-Vest)
Inghild Follestad  (Helse-Vest)
Terese Fors, leder av referansegruppen (Helse-Nord)
Wendy Hansen  (Helse-Nord)
Trude Schei  (ME-foreningen)
Oddny Selbak oddnyas@online.no (ME-Nettverket i Norge)

Publisert 25.06.2013 10:12 | Endret 15.09.2016 09:26

 Overordnede enheter

 Underordnede enheter

 Relaterte diagnoser

 Relaterte behandlinger

 Relaterte undersøkelser

 Relaterte mestringsstrategier

 Relaterte aktiviteter

 Relaterte nyheter