Tilbudet om behandlingsreiser gjelder for følgende diagnoser:

 • Revmatisk inflammatorisk leddsykdom - Voksne
 • Revmatisk inflammatorisk leddsykdom - Barn og ungdom
 • Psoriasis - Voksne
 • Psoriasis - Barn og ungdom
 • Senskader etter poliomyelitt
 • Kronisk lungesykdom og atopisk eksem - Barn og ungdom 
 •  

   


  Seksjon for Behandlingsreiser finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet. Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for ordningen. Den daglige administrasjon er delegert til Seksjon for behandlingsreiser som er organisert under Utenlandskontoret, Stab samhandling og internasjonalt samarbeid, Direktørens stab OUS HF.

  Kontakt oss

  Telefon
  • 90 55 92 90 Hverdager kl 09-11 og 12-14.
  Telefontid
  09:00 - 11:00 og 12:00 - 14:00
  Faks
  • 21 03 20 97
  Åpningstider
  Epost
  behandlingsreiser@ous-hf.no
  Antall ansatte
  Leder
  Postadresse
  Oslo universitetssykehus HF
  Seksjon for Behandlingsreiser
  Rikshospitalet
  Postboks 4950 Nydalen
  0424 Oslo
  Postnummer
  Besøksadresse
  SINTEF-bygget
  Forskningsveien 1
  0373 Oslo
  Publisert 19.01.2011 09:31 | Endret 23.08.2016 09:55

   Overordnede enheter

   Underordnede enheter

   Relaterte diagnoser

   Relaterte behandlinger

   Relaterte undersøkelser

   Relaterte mestringsstrategier

   Relaterte aktiviteter

   Relaterte nyheter